เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓เฟิร์น: 'พลาสติก' (เฟินพลาสติก) ใบมันเงา ดูคล้ายใบไม้ปลอม?

เฟิร์นพลาสติก เป็นเฟิร์นอิงอาศัยหรือเฟิร์นเกาะหิน แต่ก็สามารถนํามาปลูกบนดินได้ด้วย ชอบที่ชื้น มีแดดรําไร ต้นและใบมีสีเขียวเข้ม เป็นมันเงา เหมือนพลาสติก หรือใบเฟิร์นปลอม ไม่ใช่เฟิร์นจริง จึงน่าจะเป็นที่มาของชื่อเฟิร์นพลาสติกชนิดนี้

เฟิร์นพลาสติก (เฟินพลาสติก)

เฟิร์นพลาสติก (เฟินทางจาก)
ภาพ : Herbarium News

"เฟิร์นพลาสติก" มีชื่อไทยที่เป็นชื่อทางการ ว่า "เฟินทางจาก" ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557) ยังมีชื่อเรียกอื่นอีกว่า ข้าหลวงทางจาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัย

เฟิร์นพลาสติก มีการกระจายพันธุ์กว้างขวาง พบทั้งในอินโดจีนและตะวันตกของภูมิภาคมาเลเซีย และสามารถพบได้ในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ, ชื่อพ้อง

 • เฟิร์นพลาสติก ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Asplenium thunbergii Kunze
 • อยู่ในวงศ์ Aspleniaceae
 • มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Belanger spleenwort
 • ชื่อพ้อง (Synonyms) :
  • Asplenium auriculatum (Thunb.) Kuhn
  • Asplenium decorum Kunze
  • Caenopteris auriculata Thunb.
  • Darea auriculata Willd.

ข้อมูล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เฟิร์นพลาสติก


ภาพ : Plants of the World Online

เฟิร์นพลาสติกอยู่ในวงศ์เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย มีลําต้นเป็นเหง้าตั้งสั้น ๆ มีเกล็ดสีนํ้าตาลเข้มปกคลุม ก้านใบสีเขียวถึงสีนํ้าตาล ยาวได้ถึง 7 ซม.

ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นถึงกึ่งขนนกสามชั้น แผ่นใบรูปรี กว้างประมาณ 6 ซม. ยาวได้ถึง 20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบตัด แกนกลางใบมีครีบแคบ ๆ

ใบย่อยมีประมาณ 15 คู่ หรือมากกว่า รูปรี กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาวประมาณ 4 ซม. ขอบใบแยกเป็นแฉกลึก แต่ละแฉกโค้ง ปลายมน แผ่นใบบาง ไม่มีสิ่งปกคลุม กลุ่มอับสปอร์มีสีเหลือง เรียงเป็นแถวตามเส้นใบที่แฉกใบ และมีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์บาง ๆ รูปแถบ

เฟิร์นพลาสติก เป็นเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีขนาดและทรงพุ่มที่สวยงาม ทั้งต้นมีสีเขียวชอุ่ม และมีใบประกอบที่มีความละเอียด งดงาม

เฟิร์นพลาสติก (เฟินทางจาก)
ภาพ : Herbarium News

การดูแล เฟิร์นพลาสติก

ต้นเฟิร์นพลาสติกชอบความชื้นปานกลาง แดดร่มรำไร ควรใช้วัสดุปลูก โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก

การขยายพันธุ์ เฟิร์นพลาสติก สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะสปอร์ แยกหน่อและการตัดต้นอ่อนที่เกิดจากตาพิเศษที่แกนกลางใบ

อ้างอิง

 1. คุยเรื่องเฟินกับพี่หน่อย. 2560. Herbarium News หนังสือพิมพ์จิ๋ว ปีที่ 10 ฉบับที่ 2.
 2. กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
 3. Plants of the World Online | Kew Science by Royal Botanic Gardens, Kew.

รายละเอียดเพิ่มเติม