Skip to main content

✓ต้นไม้: 'ปรงญี่ปุ่น' Sago Cycad วิธีเลี้ยง ดูแล ปรงญี่ปุ่นแคระ

*ดูราคา ปรงญี่ปุ่น (Sago palm) ปรงแคระ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้อมูลพรรณไม้ ปรงญี่ปุ่น ปรงญี่ปุ่นแคระ ไม้ประดับ Cycad ในสกุลปรง Cycas ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Sago ถิ่นกำเนิด Japan ลักษณะ วิธีปลูก ดูแล ขยายพันธุ์ ซื้อที่ไหน ราคา ...

ต้นปรงญี่ปุ่น Sago ลักษณะ วิธีปลูก ดูแล Cycas revoluta
ภาพ : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

ปรงญี่ปุ่น (Sago Cycad)

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า "ปรงญี่ปุ่น" ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557) และยังมีชื่ออื่น ๆ ที่เป็นชื่อพื้นเมือง หรือ ชื่อท้องถิ่น อีกหลายชื่อ เช่น ปรงญี่ปุ่นแคระ, ปรงจีน, ปรงสาคู, ปาล์มสาคู, ฮ่องเต็ก เป็นต้น

ถิ่นกำเนิด

ปรงญี่ปุ่น มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของญี่ปุ่น Japan (Kyushu) to Nansei-shoto และที่จีนตอนใต้แถบมณฑลฝูเจี้ยน เป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เป็นไม้ประดับทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิธีปลูก และ การดูแล ต้นปรงญี่ปุ่น Cycas revoluta
ภาพ : Cycas revoluta by Igor Sheremetyev

ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ, ชื่อพ้อง

  • ปรงญี่ปุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Cycas revoluta Thunb. (1782)
  • อยู่ในวงศ์ Cycadaceae
  • มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Sago Cycad, King sago, Japanese sago palm, Fern Palm, Sago Palm ชื่อท้องถิ่น (ญี่ปุ่น) จะเรียกว่า ban shou, hichichi, sotetsu, susitykuki
  • ชื่อพ้อง (Synonyms) :
    • Cycas inermis Oudem.
    • Cycas miquelii Warb.
    • Epicycas miquelii (Warb.) de Laub.
ต้นปรงญี่ปุ่น (Sago Palm)
ภาพ : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นปรงญี่ปุ่น มีลักษณะเป็น ปรงลำต้นสูง 3–7 ม. ลำต้นตั้งตรง สีน้ำตาลเข้ม ส่วนมากไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ผิวขรุขระจากรอยแผลใบ ใบเรียงหนาแน่น หนาเป็นสัน เกล็ดหุ้มยอดปลายเรียวแหลม

ใบปรงญี่ปุ่น ใบยาวได้ถึง 1.5 ม. หนาเป็นสัน ก้านใบยาว 6–10 ซม. ใบโค้งลง ใบเป็นขนนกและมีใบย่อยออกจากสองข้างเป็นจำนวนมาก ใบย่อยแคบแข็งปลายเป็นหนามแหลม ขอบม้วนงอ ใบสีเขียวเข้ม

ลักษณะยอดปรงญี่ปุ่น (Sago)
ภาพ : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

โคน แยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อโคนเพศผู้รูปกระสวย เป็นช่อแน่น ทรงกระบอกแกมรี ยาว 30–60 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์เรียวแคบ ยาว 2.3–2.8 ซม. ปลายมนหรือตัด ปลายเป็นติ่งพับงอกลับ ยาว 4–8 มม. ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 12–20 ซม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น

แผ่นใบรูปไข่หรือกลม ยาว 5–12 ซม. ขอบและปลายจักลึกถี่คล้ายซี่หวี ยาว 2–2.8 ซม. ออวุลมี 2–6 เม็ด มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ส่วนโคนเพศเมีย ประกอบด้วยกาบเมกะสปอร์ซ้อนเรียงทับกัน กาบบนรูปไข่กลับ ขอบหยักลึก มีขนสีน้ำตาล

ช่อโคน ปรงญี่ปุ่น Cycas revoluta
ภาพ : Cycas revoluta by Igor Sheremetyev

เมล็ดปรงญี่ปุ่น เมล็ดยาวประมาณ 2.5 ซม. เยื่อหุ้มสีแดง มีนวลเล็กน้อย

ประโยชน์ ปรงญี่ปุ่น

ต้นปรงญี่ปุ่น นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกประดับสวนหย่อม

การขยายพันธุ์ ปรงญี่ปุ่น

การขยายพันธุ์ปรงญี่ปุ่น ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด และ แยกหน่อ

ต้นปรงญี่ปุ่น Cycas revoluta
ภาพ : Cycas revoluta by Igor Sheremetyev

วิธีปลูก และ การดูแล ต้นปรงญี่ปุ่น

วิธีปลูกต้นปรงญี่ปุ่น เป็นพืชที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตช้ามาก คือ 1 ปีจะเกิดใบเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น ปรงญี่ปุ่นสามารถทนต่อการขาดน้ำได้เป็นอย่างดี และถ้าขาดน้ำนาน ๆ ใบของปรงญี่ปุ่นจะแห้งเหี่ยวไปแต่พอได้รับน้ำอีกครั้งใบก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ต้นปรงญี่ปุ่น ชอบแสงแดดจัด ต้องการน้ำพอประมาณ ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย บำรุงใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบริเวณโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง ไม่ค่อยมีโรครบกวนจะมีก็แต่แมลงจำพวกไรแดงและเพลี้ยหอย ควรใช้ยาประเภทดูดซึมเพราะปรงมีใบเล็กและลื่น

*ดูราคา ปรงญี่ปุ่น (Sago palm) ปรงแคระ ...