Skip to main content

✓ต้นไม้: ประกายฉัตรหนู ไม้ล้มลุกพื้นเมืองไทย ใบกลมๆ น่ารัก

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้อมูลพรรณไม้ 'ประกายฉัตรหนู' ไม้ล้มลุก พืชพื้นเมืองไทย สกุลประกายฉัตร Phyllocyclus ลักษณะ ทางพฤกษศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ ...

ต้นประกายฉัตรหนู

ประกายฉัตรหนู

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า "ประกายฉัตรหนู" ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัย

ประกายฉัตรหนู พบที่พม่าและในไทยพบทางภาคเหนือที่ตาก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ราชบุรีและกาญจนบุรี ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 100–1,200 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ, ชื่อพ้อง

  • ประกายฉัตรหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Phyllocyclus helferianus Kurz
  • อยู่ในวงศ์ Gentianaceae
  • ชื่อพ้อง (Synonyms) : Canscora helferiana (Kurz) Wall. ex C.B.Clarke

ต้นประกายฉัตรหนู ไม้ล้มลุก พื้นเมืองไทย

ข้อมูล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นประกายฉัตรหนู มีลักษณะเป็น ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 60 ซม.

ใบประกายฉัตรหนู ใบที่โคนเป็นกระจุก รูปไข่กว้าง ยาวได้ถึง 1.8 ซม. ร่วงเร็ว ใบบนต้นเรียงรอบข้อ รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1–3 ซม. เส้นแขนงใบเป็นรัศมี ไร้ก้าน

ต้นประกายฉัตรหนู ไม้ล้มลุก พื้นเมืองไทย

ดอกประกายฉัตรหนู ช่อดอกแบบช่อกระจุกด้านเดียว มีได้ถึง 15 ดอก ใบประดับติดรอบข้อ คล้ายใบ ติดทน ดอกไร้ก้าน ไม่มีใบประดับย่อย กลีบเลี้ยงพองรูปคนโท ยาว 7–8 มม. มี 4 กลีบ กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 1–1.5 มม. ติดทน กลีบดอกรูปดอกเข็ม

ดอกสีขาวหรือสีครีม มีปื้นสีเหลืองที่โคนด้านใน ยาว 7–9 มม. มี 4 หรือ 5 กลีบ รูปใบพาย ยาว 2–2.3 มม. เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดประมาณกึ่งกลางหรือเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบในระดับเดียวกัน ก้านชูอับเรณูแผ่กว้างที่โคน ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 2.2–2.3 มม. รังไข่เหนือวงกลีบ มีช่องเดียว ออวุลจำนวนมาก เกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยาวได้ถึง 5.5 มม. ยอดเกสรจัก 2 พู

ต้นประกายฉัตรหนู ไม้ล้มลุก พื้นเมืองไทย

ผลประกายฉัตรหนู ผลแห้งแตกตามแนวประสาน ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. เมล็ดประกายฉัตรหนู เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก

ทีมสำรวจพรรณไม้ภาคเหนือ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ พบบริเวณเส้นทางไปถ้ำแม่ละนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต้นประกายฉัตรหนู ไม้ล้มลุก พื้นเมืองไทย

สกุลนี้ มีทั้งหมด 5 ชนิด สำหรับในประเทศไทย มี 3 ชนิด คือ

  1. ประกายฉัตรหนู Phyllocyclus helferianus Kurz
  2. ประกายฉัตร Phyllocyclus parishii (Hook.f.) Kurz
  3. ประกายฉัตรภูลังกา Phyllocyclus petelotii (Merr.) Thiv
*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น