ต้นนมแมวซ้อน ออกดอกช่วงไหน? ลักษณะ ประโยชน์ สรรพคุณ

ต้นนมแมวซ้อน คือต้นอะไร

ต้นนมแมวซ้อน คือ พรรณไม้ป่าผลัดใบ ที่มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีจุดเด่นอยู่ที่ดอกมีความสวยงามและดอกมีกลิ่นหอม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ไทย ไม้ดอกหอม ปลูกประดับรั้ว ซุ้มไม้เลื้อย ปลูกประดับให้ร่มเงา และยังมีสรรพคุณเป็นพืชสมุนไพรไทย ผลสุกรสหวาน เป็นผลไม้ป่ากินได้

ต้นนมแมวซ้อน ดอกนมแมวซ้อน ดอกนมวัว Uvaria dulcis
ภาพ: ดอกนมแมวซ้อน โดย yardstory

ชื่อวิทยาศาสตร์

นมแมวซ้อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Uvaria dulcis Dunal อยู่ในสกุล Uvaria ซึ่งอยู่ในวงศ์กระดังงา Annonaceae

นมแมวซ้อน ยังมีชื่อท้องถิ่น ชื่ออื่นอีก คือ คือ เครือนมวัว (ภาคเหนือ); ตบหู (นครพนม); ตีนตั่ง (อุบลราชธานี); ตีนตั่งน้อย (นครพนม); นมแมว, นมแมวซ้อน, นมวัว (ภาคเหนือ)

ชื่อพ้อง (Synonyms) : Anomianthus dulcis (Dunal) J.Sinclair

การกระจายพันธุ์

การกระจายพันธุ์ของต้นนมแมวซ้อน พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ชวา หมู่เกาะซุนดาน้อยและโมลุกกะ ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้

ถิ่นอาศัย พบขึ้นในบริเวณ ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบ และชายป่าหรือป่าดงดิบแล้งที่กำลังฟื้นตัว ที่ระดับความสูงไม่เกิน 800 ม.

ลักษณะพรรณไม้

ต้นนมแมวซ้อน

ต้นนมแมวซ้อน มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 8 ม. หรือ ไม้พุ่มรอเลื้อยที่อาศัยไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงพยุงตัวขึ้นไปที่สูง กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ลำต้นเหนียว เปลือกเรียบสีเทา มีกิ่งที่ปลายเป็นหนามแข็งอยู่ทั่วไป

ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปไข่กลับแกมขอบขนาน หรือรูปหอกกลับแกมขอบขนาน กว้าง 5-7 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม โคนมนหรือเว้าเล็กน้อย ขอบเรียบ ใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขน ก้านใบป่องเล็กน้อยและมีขนสาก ยาว 5 มม.

นมแมวซ้อน Uvaria dulcis

ดอกนมแมวซ้อน

ดอกนมแมวซ้อน มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายยอด 2-4 ดอก ดอกห้อยลง กลีบดอกสีเหลือง สีชมพูอ่อน หรือสีเหลืองอมชมพู เรียงสลับ 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ

กลีบดอกบาง รูปไข่ กว้าง 2 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. ปลายแหลม ขอบ บิดเป็นลอน มีขนนุ่มด้านนอก กลีบเลี้ยงสีเขียวรูปไข่ มี 3 กลีบ ขนาดกว้างและยาว 0.5 ซม. ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลขึ้นหนาแน่น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน

ผลนมแมวซ้อน

ผลนมแมวซ้อน มีลักษณะเป็นผลกลุ่ม มี 8-15 ผล อยู่บนแกนตุ้มกลม ผลย่อยรูปกระสวยหรือทรงกระบอก ยาว 1-1.5 ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อผลสุกสีเหลืองถึงแดงเข้ม มีรสหวาน มี 1-2 เมล็ด

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ต้นนมแมวซ้อน ออกดอกช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. และออกผลช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.

การใช้ประโยชน์

ประโยชน์ของต้นนมแมวซ้อน มีสรรพคุณทางสมุนไพร โดยใช้รากและลำต้น ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงน้ำนมขณะอยู่ไฟของสตรี เป็นผลไม้ป่า ผลสุกมีรสหวาน รับประทานได้

นอกจากนี้ ต้นนมแมวซ้อน ยังได้รับความนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ไทย ไม้ดอกหอม และพืชสมุนไพร เหมาะสําหรับปลูกประดับรั้ว ซุ้มไม้เลื้อย ปลูกประดับให้ร่มเงา ดอกสวยงาม มีกลิ่นหอม ออกดอกจํานวนมากทยอยบานไล่เรียงกันเป็นเวลานาน

วิธีขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ต้นนมแมวซ้อน สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และแยกเอาไหลที่ขึ้นรอบๆต้นเดิมมาปลูก