Skip to main content

✓กล้วยไม้ดิน: เหยือกน้ำดอย,เหยือกน้ำน้อย กล้วยไม้ป่าหายาก

*ดูราคา กล้วยไม้ เอื้อง สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

กล้วยไม้ดิน 'เหยือกน้ำดอย' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Acanthophippium striatum Lindl. เป็นกล้วยไม้ในสกุล Acanthophippium ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ Orchidaceae.

กล้วยไม้ดิน เหยือกน้ำดอย Acanthophippium striatum กล้วยไม้

กล้วยไม้ดิน 'เหยือกน้ำดอย'

ถิ่นกำเนิดของ'เหยือกน้ำดอย' พบในประเทศจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กล้วยไม้ดินพบขึ้นในป่าที่ค่อนข้างชื้นใกล้น้ำตก มีเขตการกระจายพันธุ์กว้างในเอเชียตั้งแต่เนปาลด้านตะวันออกถึงจีน ญี่ปุ่น และลงมาถึงภูมิภาคมาเลเซีย

ชื่อสกุล 'Acanthophippium' ที่ปรากฏตามเอกสารต่าง ๆ พบได้ 2 แบบ ที่สะกดต่างกัน คือ 'Acanthophippium' และ 'Acanthephippium' คือต่างกันที่ 'Acantho' และ 'Acanthe

ในเอกสารการตีพิมพ์ชื่อสกุลครั้งแรกโดย Blume ในปี ค.ศ. 1825 ได้ใช้คำว่า 'Acanthophippium' แต่นักพฤกษศาสตร์บางท่านเห็นว่าน่าเป็นการสะกดที่ไม่ถูกต้องจึงได้แก้เป็น 'Acanthephippium

เรื่องนี้ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่แห่งสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) สหราชอาณาจักร ผู้รับผิดชอบเรื่องชื่อในฐานข้อมูล ipni.org ได้รับคำตอบว่า Blume เอง เวลาอ้างอิงในเอกสารต่อ ๆ มา ก็ยังใช้ตัวสะกดเช่นเดิมคือ 'Acanthophippium

กล้วยไม้ดิน เหยือกน้ำดอย Acanthophippium striatum กล้วยไม้

ฉะนั้นถ้าจะแก้เป็น 'Acanthephippium' ต้องเขียน proposal เพื่อขอแก้ไขชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในกฏ ICN (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants) 

ฉะนั้นชื่อสกุลที่ถูกต้อง ณ ปัจจุบันควรใช้เป็น 'Acanthophippium' ดังปรากฎในฐานข้อมูล http://www.ipni.org, World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) และหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ (2014) 

ส่วนในหนังสือ Flora of Thailand 12 (2) ปี 2014 และในฐานข้อมูล http://www.theplantlist.org ยังเป็น 'Acanthephippium' อยู่ 

แต่ถ้ากด link จาก theplantlist ไปยัง World Checklist ซึ่งอยู่ในแถบด้านล่าง ก็จะปรากฏเป็น 'Acanthophippium' ซึ่งเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์คิวได้แก้ไขไว้แล้ว.

*ดูราคา กล้วยไม้ เอื้อง สายพันธุ์ต่างๆ ...

อ้างอิง ข้อมูล และ ภาพถ่าย จากเพจ หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF โดย กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.