✓แคคตัส: โคเปียโป ไฮโปเกีย Copiapoa hypogaea ไร้หนาม?

ลักษณะเด่นของกระบองเพชร 'โคเปียโป ไฮโปเกีย' คือ ความแปลกของลักษณะผิวของลำต้นที่ไม่มีหนาม ผิวสีเขียวอมน้ำตาล หรืออมม่วง ออกดอกที่ปลายยอด ดอกสีเหลือง หรือ สีเหลืองอมชมพู แตกหน่อด้านข้างเป็นฟอร์มกอสวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบหนามและชอบสัมผัสจับต้นไม้ ...

แคคตัส โคเปียโป 'ไฮโปเกีย'

Copiapoa hypogaea โคเปียโป ไฮโปเกีย แคคตัส

ต้นกระบองเพชร แคคตัส 'โคเปียโป ไฮโปเกีย' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Copiapoa hypogaea F.Ritter เป็นแคคตัสในสกุลโคเปียโป Copiapoa ซึ่งอยู่ในวงศ์กระบองเพชร Cactaceae. มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Bajo Tierra

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสกุล "Copiapoa" มาจากชื่อเมืองโกเปียโป ในประเทศชิลี ที่พบพืชชนิดนี้เป็นครั้งแรก, คำระบุชนิด "hypogaea" มาจากภาษากรีก แปลว่า ใต้ดิน สื่อถึงลำต้นที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน

มีชนิดย่อย คือ Copiapoa hypogaea subsp. cobrensis Doweld

ชื่อพ้อง Synonyms คือ Copiapoa hypogaea var. barquitensis F.Ritter, Neochilenia hypogaea Backeb. และ Pilocopiapoa hypogaea (F.Ritter) Y.Itô

ถิ่นกำเนิดของ'โคเปียโป ไฮโปเกีย' เป็นพืชเฉพาะถิ่น ที่มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดเฉพาะในประเทศของชิลีเท่านั้น ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

การปลูกเลี้ยง ดูแลง่าย ชอบแสงแดดจัด ดินปลูกระบายน้ำดี แห้งเร็ว ถ้าดินปลูกชื้นแฉะนานแห้งช้า อาจทำให้รากเน่าได้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ และเพาะเมล็ด