Skip to main content

✓ต้นไม้: 'โลมา' String of Dolphins ต้นโลมาน้อย ไม้อวบน้ำ

*ดูราคา ไม้อวบน้ำ กุหลาบหิน พันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ลักษณะเด่นของไม้อวบน้ำ 'ต้นโลมา' หรือ 'ต้นปลาโลมาน้อย' คือ ลักษณะใบที่โค้งมีหยักคล้ายครีบปลาโลมา จึงดูคล้ายฝูงปลาโลมากระโดดไปมา จึงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "String of Dolphins" ซึ่งหมายถึง "ฝูงปลาโลมา"

ต้นไม้ โลมา String of Dolphins ต้นปลาโลมาน้อย ไม้อวบน้ำ
Photo by ljones26

ต้นปลาโลมา

ไม้อวบน้ำ 'ต้นโลมา' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Dendrophorbium peregrinum (Griseb.) C.Jeffrey เป็นไม้อวบน้ำในสกุลเดนโดรฟอร์เบียม Dendrophorbium ซึ่งอยู่ในวงศ์ Asteraceae.

ต้นโลมานี้ได้รับการค้นพบและบันทึกครั้งแรกโดย August Grisebach ในปี 1879 ในชื่อ Senecio peregrinus Griseb. หลังจากนั้น ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 Charles Jeffrey การทดสอบและการศึกษาทางสัณฐานวิทยาหลายครั้ง จึงได้เปลี่ยนย้ายให้ไปอยู่ในสกุล Dendrophorbium ทำให้ชื่อแรกกลายเป็นชื่อพ้อง (Synonyms) ไป

แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังเชื่อว่าเจ้าต้นโลมา เป็นพันธุ์ผสม ระหว่าง Senecio rowleyanus และ Senecio articulatus ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในโพสนี้ขออ้างอิงตาม Royal Botanical Gardens of Kew ซึ่งระบุว่าต้นโลมานี้ เป็นสปีชีส์(พันธุ์แท้)ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ถิ่นกำเนิดของ'ต้นโลมา' มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในประเทศพบในโบลิเวีย ไปจนถึง อาร์เจนตินา (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

ต้นโลมา เป็นไม้อวบน้ำขนาดเล็กที่น่ารัก ทอดยอดเลื้อยยาวไปเรื่อย ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสะสมไม้แปลก ปลูกเป็นไม้กระถางแขวน

การปลูกเลี้ยงต้นโลมา ดูแลง่าย สามารถปลูกเป็นไม้กระถางแขวน ชอบแสงแดดรำไร ชอบดินปลูกโปร่งๆ ระบายน้ำดี และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง

*ดูราคา ไม้อวบน้ำ กุหลาบหิน พันธุ์ต่างๆ ...