✓ต้นไม้: เก๋งจีน 'พรมเปอร์เซีย' Edithcolea grandis แคคตัส

*ดูราคา เก๋งจีน ดอกเก๋งจีน สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ลักษณะเด่นของต้นเก๋งจีน 'พรมเปอร์เซีย' คือ มีดอกขนาดใหญ่มาก ถ้าเทียบกับขนาดลำต้น ยิ่งทำให้โดดเด่นสะดุดตา ดอกมี 5 กลีบ ดอกสีครีมหรือสีเหลืองอ่อน มีลวดลายสีแดงบนกลีบดอก และที่ขอบกลีบดอกมีขนปุยสีแดง จึงเป็นที่มาของชื่อ "พรมเปอร์เซีย"

ต้นเก๋ง พรมเปอร์เซีย Edithcolea grandis

เก๋งจีน 'พรมเปอร์เซีย'

บางคนอาจเข้าใจว่า ต้นพรมเปอร์เซีย เป็นต้นไม้ในกลุ่ม 'แคคตัส' แต่จริง ๆ แล้ว ต้นพรมเปอร์เซีย ไม่ได้อยู่ในวงศ์กระบองเพชร Cactaceae แต่อยู่ในวงศ์ Apocynaceae จึงจัดเป็นไม้อวบน้ำ นิยมเรียกต้นไม้ในกลุ่มนี้ว่า "เก๋งจีน"

ต้นเก๋งจีน 'เก๋งจีน พรมเปอร์เซีย' (อีดิทโคเลีย แกรนดิส) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Edithcolea grandis N.E.Br. เป็นไม้อวบน้ำในสกุลอีดิทโคเลีย Edithcolea ซึ่งอยู่ในวงศ์ Apocynaceae. มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Persian Carpet Flower

ชื่อสกุล "Edithcolea" ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Miss Edith Cole หนึ่งในผู้เก็บตัวอย่างพืชสกุลนี้ จากประเทศโซมาเลีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 ทั้งสกุลมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้น, คำระบุชนิด "grandis" มาจากภาษาละติน หมายถึง "great" สื่อถึงดอกมีขนาดใหญ่

ต้นเก๋งจีน "พรมเปอร์เซีย" ยังมีชื่อพ้อง Synonyms คือ Ceropegia sordida (N.E.Br.) Bruyns และ Edithcolea sordida N.E.Br.

ถิ่นกำเนิดของ'เก๋งจีน พรมเปอร์เซีย' มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในประเทศเอธิโอเปีย ไปจนถึง แทนซาเนีย, โซคอตรา และ เยเมน เป็นพืชที่ชาวพื้นเมืองเอธิโอเปียและโซมาเลีย นำบริโภคเป็นผัก ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

การปลูกเลี้ยง ดูแลง่าย ชอบแสงแดด สามารถปลูกกลางแจ้ง ตากแดดตากฝนได้ แต่ถ้าปลูกในโรงเรือนพรางแสง ลำต้นจะอวบสีเขียวดูสมบูรณ์สวยงามกว่า ชอบดินปลูกระบายน้ำดี ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง

*ดูราคา เก๋งจีน ดอกเก๋งจีน สายพันธุ์ต่างๆ ...