Skip to main content

✓ต้นไม้: โมกเครือ 'ชะลูดจันดี' ไม้เฉพาะถิ่นของไทย ไม้หายาก

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ชะลูดจันดีเป็นไม้เลื้อย ลำต้นและกิ่งแก่มีเปลือกเป็นคอร์กหนา กิ่งอ่อนทุกส่วนมียางขาว มีช่องอากาศกระจายทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ 3 ใบ หรือพบบ้างที่เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน แผ่นใบบาง เกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายหลอดแยกเป็น 5 แฉก

โมกเครือ ชะลูดจันดี Kamettia chandeei

ชะลูดจันดี (โมกเครือจันดี)

ไม้เลื้อย 'ชะลูดจันดี' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Kamettia chandeei D.J.Middleton เป็นไม้เลื้อยในสกุลโมกเครือ Kamettia ซึ่งอยู่ในวงศ์ Apocynaceae.

ชื่อสกุล "Kamettia" อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Rauvolfioideae มี 2 ชนิด อีกชนิดคือ K. caryophyllata (Roxb.) Nicolson & Suresh ที่ใบและกลีบเลี้ยงกว้างและสั้นกว่า โคนใบมนหรือกลม พบที่อินเดีย คล้ายกับสกุล Alyxia ที่เป็นไม้เถาและใบเรียงรอบข้อเหมือนกัน แต่เมล็ดในสกุล Kamettia มีปีก ชื่อสกุลเข้าใจว่าเป็นชื่อสถานที่หรือภูเขาในอินเดีย "Kamet"

คำระบุชนิดในชื่อพฤกษศาสตร์ "chandeei" ตั้งให้เป็นเกียรติแก่นายจันดี เห็มรัตน์ เจ้าหน้าที่หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้มองเห็นพืชชนิดนี้เป็นคนแรก ระหว่างการสำรวจทางพฤกษศาสตร์

โมกเครือ ชะลูดจันดี Kamettia chandeei

ถิ่นกำเนิดของ'ชะลูดจันดี' เป็นพืชเฉพาะถิ่นของไทย (endemic) พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเล 200-740 ม. ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พบในป่าดิบบริเวณทางเข้าน้ำตกทอทิพย์ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ และ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม ตีพิมพ์เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 33 หน้า 75-80 ปี 2005

ไม้เถา ยาวได้ถึง 12 ม. ส่วนต่างๆ มีน้ำยางขาว ลำต้นแก่เป็นคอร์ก กิ่งอ่อนมีช่องอากาศ ใบเรียงรอบข้อ 3 ใบ หรือเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5.5–10.5 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 0.6–1 ซม.

ช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อน ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 3.5–14 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 2–4 มม. ก้านดอกยาว 3–4 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 2.5 มม. ดอกสีขาว กลีบเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบดอกด้านนอกสีน้ำตาลแดง ยาว 1.2–1.6 ซม. มี 5 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 1.2–1.8 ซม.

โมกเครือ ชะลูดจันดี Kamettia chandeei

เกสรเพศผู้ติดเหนือโคนหลอดกลีบดอกประมาณ 5 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น อับเรณูยาวประมาณ 2.5 มม. ไม่แนบติดก้านเกสรเพศเมีย รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 1–3.5 มม. รวมยอดเกสร 

ผลเป็นฝักคู่ รูปกระสวย เกลี้ยง มีช่องอากาศ ยาวได้ถึง 20 ซม. เมล็ดรูปแถบ แบน ยาวประมาณ 1.5 ซม. รวมปีกทั้งสองข้าง

ปัจจัยการคุกคาม เกิดจากถิ่นอาศัยในป่าถูกแผ้วถางทำให้เกิดความเสื่อมโทรม การประเมินสถานภาพตามเกณฑ์ IUCN (2001) อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

ที่มาข้อมูลและภาพถ่าย โดย กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น