Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: กุหลาบขาวเชียงดาว คำขาวเชียงดาว ดอกขาวอมชมพู?

กุหลาบขาวเชียงดาว ไม้ดอกพื้นเมืองของไทย ดอกสีขาวอมชมพู อ่อนหวาน สวยงาม เป็นพันธุ์ไม้ป่าที่หายาก และมีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลนี้ที่พบในไทย พบเฉพาะบนเขาหินปูน ดอยเชียงดาว และดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เป็นดอกไม้ที่สวยงามราวกับ ดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ แต่งแต้มความสดชื่นมีชีวิตชีวา ให้แก่ขุนเขา

กุหลาบขาวเชียงดาว (คำขาวเชียงดาว)

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า กุหลาบขาว ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลสารานุกรมพืช กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช โดยยังมีชื่ออื่น ๆ ที่เป็นชื่อพื้นเมือง หรือ ชื่อท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น คำขาวเชียงดาว, กุหลาบขาว, ดอกสามสี, ไม

ชื่อสามัญของกุหลาบขาวเชียงดาว ภาษาอังกฤษ คือ White Rhododendron

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อพฤกษศาสตร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์)

ชื่อวิทยาศาสตร์ กุหลาบขาวเชียงดาว คือ Rhododendron ciliicalyx Franch. จัดอยู่ในสกุล Rhododendron Genus ซึ่งอยู่ในวงศ์ Ericaceae Family

ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบตามชายป่าสนเขา ป่าดิบเขา หรือบนเขาหินปูนเปิดโล่ง ทางภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ความสูง 1,600–2,200 ม. จากระดับทะเล ออกดอกและเป็นผลระหว่าง เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ในต่างประเทศพบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นกุหลาบขาวเชียงดาว มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม สูง 1–3 ม. กิ่งอ่อนมีขนละเอียด กิ่งแก่มีเกล็ดรังแค

ใบกุหลาบขาวเชียงดาว: มีลักษณะใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา ด้านล่างมีเกล็ดรังแคหนาแน่น มีปุ่มเล็ก ๆ กระจาย ก้านใบ ยาว 0.2–0.7 ซม. ใบอ่อนมีขนหนาแน่น

ดอกกุหลาบขาวเชียงดาว: ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มี 2–5 ดอก ก้าน ดอกยาว 0.3–0.7 ซม. มีขนและเกล็ดรังแคหนาแน่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงจักไม่ ชัดเจน มีเกล็ดรังแคหนาแน่น ขอบมีขนครุยกระจาย

ดอกรูปปากแตร สีขาวอมชมพู ดอกตูมด้านนอกมีสีชมพูแดง ยาว 5–7 ซม. มีขนสั้นนุ่มกระจายทั่วด้านนอก ปลายกลีบกลม เกสรเพศผู้ 10 เกสร ยาวไม่เท่ากัน อันยาวยาวประมาณ 3 ซม. ไม่ยื่นพ้นปากหลอดลีบดอกหรือยื่นเพียงเล็กน้อย

โคนก้านชูอับเรณูมีขน อับเรณูรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 0.5 ซม. รังไข่มี 6 ช่อง มีเกล็ดรังแค ก้านเกสรเพศเมียมีเกล็ดรังแคช่วงล่าง ยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ยอดเกสรเพศเมียคล้าย จาน

ผลแห้งแตก รูปทรงกระบอก ยาว 0.5–1 ซม. มีเกล็ดรังแคหนาแน่น เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก

ชื่อพ้อง (Synonyms) กุหลาบขาวเชียงดาว

  • Azalea ciliicalyx (Franch.) Kuntze
  • Rhododendron ciliicalyx subsp. lyi (H.Lév.) R.C.Fang
  • Rhododendron leptocladon Dop
  • Rhododendron ludwigianum Hosseus
  • Rhododendron lyi H.Lév.
  • Rhododendron missionarium H.Lév.
  • Rhododendron nemorosum R.Z.Fang
  • Rhododendron pseudociliicalyx Hutch.
  • Rhododendron saravanense Dop
  • Rhododendron surasianum Balf.f. & Craib

รายละเอียดเพิ่มเติม