ต้นบอนม้าลาย ซันโตโซม่า ลักษณะ บอนใบลาย วิธีเลี้ยง ราคา..

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหล ในเสน่ห์ความสวยงามของสีสันสดใส และความหลากหลายของบอนสี ยังมีบอนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับบอนสี Caladium ซึ่งใบมีลักษณะเด่นที่ลวดลายสีขาวที่สวยงาม

บอนม้าลาย 'ซันโตโซม่า' Xanthosoma

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า ลกกะเซีย ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557 (กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช) และชื่อทางการค้า มักเรียกกันว่า "บอนม้าลาย"

ชื่อสามัญของบอนม้าลาย ภาษาอังกฤษ คือ Angel wings, Indian kale, Spoon Flower, White Vein Arrow Leaf, Xanthosoma

ชื่อพฤกษศาสตร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์)

ชื่อวิทยาศาสตร์ บอนม้าลาย คือ Caladium lindenii (André) Madison จัดอยู่ในสกุล Caladium Genus ซึ่งอยู่ในวงศ์ Araceae Family

บอนม้าลาย เดิมเคยอยู่ในสกุล Xanthosoma จึงมีบางคนยังเรียกกันว่า "ซันโตโซม่า" เรียกตามชื่อสกุลเดิม ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ในสกุลเดียวกับสกุลบอนสี Caladium แล้ว

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Caladium lindenii var. sylvestre Grayum
  • Phyllotaenium lindenii André
  • Xanthosoma lindenii (André) T.Moore

ถิ่นกำเนิด และการกระจายพันธุ์

บอนม้าลาย ซันโตโซม่า มีถิ่นกำเนิดใน โคลอมเบีย และปานามา การกระจายพันธุ์ พืชในจีนัสนี้มีการกระจายพันธุ์ไปยังอินเดีย แอฟริกา

ถิ่นที่อยู่ นิเวศวิทยา และสภาพนิเวศ

บอนม้าลาย ซันโตโซม่า เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ร่มรำไร สภาพนิเวศ ร่มรำไร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ บอนม้าลาย ซันโตโซม่า Caladium lindenii มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้าย Caladium lindenii 'Magnificum' แต่อาจมีลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน เช่น สีของ ดอก และใบ

  • ลักษณะวิสัย: ต้นบอนม้าลาย มีลักษณะเป็น ไม้หัว
  • ลำต้นบอน: มีลักษณะลำต้น มีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นอาจปกคลุมด้วยขนนุ่มหรือหยาบ
  • ใบบอน: มีลักษณะใบ มีขนาดใหญ่บาง และเหนียว ยาว 0.45 ซม. รูปธนู ก้านใบมีสีน้ำตาล และมีความสูงชันหรือโค้งเล็กน้อย ใบสีเขียวเข้ม และมีสีอ่อนตามแนวเส้น
  • ดอกบอน ซันโตโซม่า: มีลักษณะดอกสีขาว มีเพศเดียว ช่อดอกประกอบไปด้วยก้านใบสีเขียว
  • ผล(ฝัก)บอน : มีลักษณะผลมีสีขาว รูปร่างคล้ายผลเบอร์รี่

การขยายพันธุ์

บอนม้าลาย ซันโตโซม่า สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกเหง้า

การใช้ประโยชน์ วิธีเลี้ยง

บอนม้าลาย ซันโตโซม่า นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้กระถาง จัดสวนต่าง ๆ ไม้ประดับใบสวย ต้นไม้ฟอกอากาศ