Skip to main content

✓ทำสวน: วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง แบบง่ายๆ ราคาประหยัด

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคา บอนสี ชื่อบอนสี สายพันธุ์ต่าง ๆ ....
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง DIY แบบง่าย ประหยัด การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี ข้อดีทำให้บอนสีเจริญเติบโตดี สีใบสวย เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของบอนสี ป้องกันแมลง ...

ตู้อบบอนสี

สร้างตู้อบบอนสี ทำเอง

การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี มีข้อดีทำให้บอนสีเจริญเติบโตดี สีใบสวยเนื่องจากตู้อบบอนสีมีความร้อนชื้น ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของบอนสี

นอกจากนั้น ยังป้องกันแมลงที่จะมากัดกินใบ ตลอดจนป้องกันการพักตัวของหัวบอนต้นบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบบอนสีจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกตู้ในช่วงฤดูหนาว

แต่ข้อเสียของการเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี คือเมื่อนำต้นบอนสีออกจากตู้อบโดยไม่มีการเตรียมบอนก่อนล่วงหน้า ให้ต้นบอนปรับตัวก่อน 2-3 วัน ก่อนออกนอกตู้อบจะทำให้ใบบอนสลบได้ ใบมีอาการห้อยหลุบ ใบไม่ตึงเต็มที่ ใบที่มีสีแดงจะไม่เข้ม ซึ่งทำให้ผู้สนใจที่จะปลูกเลี้ยงทั่วไปคิดว่าการปลูกเลี้ยงบอนสีนั้นดูแลรักษายาก

การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี นิยมเลี้ยงในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ปลูกเลี้ยงบริเวณรอบปริมณฑลกรุงเทพฯ

การสร้างตู้อบบอนสี DIY ทำเอง แบบประหยัด

การสร้างตู้อบบอนสี โดยใช้ทรายกลบดินบริเวณที่จะสร้างตู้อบบอนสี โดยเกลี่ยพื้นให้เรียบเต็มพื้นที่ แล้วกระทุ้งให้แน่น

ตู้อบบอนสี มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว2 เมตร สูง 50 เซนติเมตร ใช้ไม้สร้างเป็นโครงตามขนาด โดยมีเสา 4 มุม และเสริมเสาบริเวณช่วงความยาวของตู้อีกข้างละ 1 เสา เพื่อให้เกิดความแข็งแรง

วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง DIY

หลังคาตู้อบบอนสี เป็นทรงจั่ว มีอกไก่เหมือนทรงของบ้านโดยทั่วไป มีไม้ประกอบเป็นโครงที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสา 4มุม เสริมไม้ตั้งเพื่อรับอกไก่ โดยใช้ความสูงทรงเอียงลาดประมาณ 30เซนติเมตร โดยมีไม้ยึดเป็นจันทันเอียงลาดลงทั้ง 2 ด้าน

ใช้พลาสติกใสที่มีความหนา มากรุล้อมรอบทั้งด้านกว้างและด้านยาว โดยใช้ไม้ทับแนวปิดขอบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ตีตะปูยึดไม้ที่ทับแนวติดกับโครงโดยรอบของตู้อบบอนสีทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

สำหรับด้านบนหรือส่วนที่เป็นหลังคาตู้อบบอนสี ให้ใช้พลาสติกทาบตามแนวยาวของตู้อบ ลงมา 10-20 เซนติเมตร ใช้ไม้เล็กๆ ที่มีความหนาไม่มาก ยึดชายพลาสติกที่ห้อยลงมาทั้งสองข้าง

พื้นด้านล่างที่มีทรายรองรับ ใช้พลาสติกที่มีความหนากว่าพลาสติกที่กรุตัวตู้อบบอนสี โดยปูทับพื้นที่ปรับระดับ ให้มีขนาดความกว้างความยาวมากกว่าขนาดตัวตู้ 10 เซนติเมตร

ใช้ตะปูเย็บพลาสติกที่ทำเป็นพื้นยึดติดกับโครงไม้ด้านล่าง เพื่อให้น้ำขังอยู่บนพลาสติกที่รองพื้นได้โดยไม่รั่ว การวางตู้อบบอนสีควรวางในโรงเรือนที่มีซาแลนคลุมอยู่โดยโรงเรือนสูงประมาณ 3 เมตร

*ดูราคา บอนสี ชื่อบอนสี สายพันธุ์ต่าง ๆ ....

อ้างอิง: เอกสารวิชาการ เรื่อง "บอนสี" โดย นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร พิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ.2548

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น