เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ทำสวน: วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง แบบง่ายๆ ราคาประหยัด?

วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง DIY แบบง่าย ประหยัด การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี ข้อดีทำให้บอนสีเจริญเติบโตดี สีใบสวย เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของบอนสี ป้องกันแมลง ...

สร้างตู้อบบอนสี ทำเอง

การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี มีข้อดีทำให้บอนสีเจริญเติบโตดี สีใบสวยเนื่องจากตู้อบบอนสีมีความร้อนชื้น ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของบอนสี

ตู้อบบอนสี

นอกจากนั้น ยังป้องกันแมลงที่จะมากัดกินใบ ตลอดจนป้องกันการพักตัวของหัวบอนต้นบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบบอนสีจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกตู้ในช่วงฤดูหนาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แต่ข้อเสียของการเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี คือเมื่อนำต้นบอนสีออกจากตู้อบโดยไม่มีการเตรียมบอนก่อนล่วงหน้า ให้ต้นบอนปรับตัวก่อน 2-3 วัน ก่อนออกนอกตู้อบจะทำให้ใบบอนสลบได้ ใบมีอาการห้อยหลุบ ใบไม่ตึงเต็มที่ ใบที่มีสีแดงจะไม่เข้ม ซึ่งทำให้ผู้สนใจที่จะปลูกเลี้ยงทั่วไปคิดว่าการปลูกเลี้ยงบอนสีนั้นดูแลรักษายาก

การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี นิยมเลี้ยงในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ปลูกเลี้ยงบริเวณรอบปริมณฑลกรุงเทพฯ

การสร้างตู้อบบอนสี DIY ทำเอง แบบประหยัด

การสร้างตู้อบบอนสี โดยใช้ทรายกลบดินบริเวณที่จะสร้างตู้อบบอนสี โดยเกลี่ยพื้นให้เรียบเต็มพื้นที่ แล้วกระทุ้งให้แน่น

ตู้อบบอนสี มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว2 เมตร สูง 50 เซนติเมตร ใช้ไม้สร้างเป็นโครงตามขนาด โดยมีเสา 4 มุม และเสริมเสาบริเวณช่วงความยาวของตู้อีกข้างละ 1 เสา เพื่อให้เกิดความแข็งแรง

วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง DIY

หลังคาตู้อบบอนสี เป็นทรงจั่ว มีอกไก่เหมือนทรงของบ้านโดยทั่วไป มีไม้ประกอบเป็นโครงที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสา 4มุม เสริมไม้ตั้งเพื่อรับอกไก่ โดยใช้ความสูงทรงเอียงลาดประมาณ 30เซนติเมตร โดยมีไม้ยึดเป็นจันทันเอียงลาดลงทั้ง 2 ด้าน

ใช้พลาสติกใสที่มีความหนา มากรุล้อมรอบทั้งด้านกว้างและด้านยาว โดยใช้ไม้ทับแนวปิดขอบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ตีตะปูยึดไม้ที่ทับแนวติดกับโครงโดยรอบของตู้อบบอนสีทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

สำหรับด้านบนหรือส่วนที่เป็นหลังคาตู้อบบอนสี ให้ใช้พลาสติกทาบตามแนวยาวของตู้อบ ลงมา 10-20 เซนติเมตร ใช้ไม้เล็กๆ ที่มีความหนาไม่มาก ยึดชายพลาสติกที่ห้อยลงมาทั้งสองข้าง

พื้นด้านล่างที่มีทรายรองรับ ใช้พลาสติกที่มีความหนากว่าพลาสติกที่กรุตัวตู้อบบอนสี โดยปูทับพื้นที่ปรับระดับ ให้มีขนาดความกว้างความยาวมากกว่าขนาดตัวตู้ 10 เซนติเมตร

ใช้ตะปูเย็บพลาสติกที่ทำเป็นพื้นยึดติดกับโครงไม้ด้านล่าง เพื่อให้น้ำขังอยู่บนพลาสติกที่รองพื้นได้โดยไม่รั่ว การวางตู้อบบอนสีควรวางในโรงเรือนที่มีซาแลนคลุมอยู่โดยโรงเรือนสูงประมาณ 3 เมตร

อ้างอิง: เอกสารวิชาการ เรื่อง "บอนสี" โดย นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร พิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ.2548

รายละเอียดเพิ่มเติม