Skip to main content

วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง แบบง่าย ราคาประหยัด ใช้งานได้ดี

วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง DIY แบบง่าย ประหยัด การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี ข้อดีทำให้บอนสีเจริญเติบโตดี สีใบสวย เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของบอนสี ป้องกันแมลง ...

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

ตู้อบบอนสี

ตู้อบบอนสี

การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี มีข้อดีทำให้บอนสีเจริญเติบโตดี สีใบสวยเนื่องจากตู้อบบอนสีมีความร้อนชื้น ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของบอนสี

นอกจากนั้น ยังป้องกันแมลงที่จะมากัดกินใบ ตลอดจนป้องกันการพักตัวของหัวบอนต้นบอนสีที่เลี้ยงในตู้อบบอนสีจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกตู้ในช่วงฤดูหนาว

แต่ข้อเสียของการเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี คือเมื่อนำต้นบอนสีออกจากตู้อบโดยไม่มีการเตรียมบอนก่อนล่วงหน้า ให้ต้นบอนปรับตัวก่อน 2-3 วัน ก่อนออกนอกตู้อบจะทำให้ใบบอนสลบได้ ใบมีอาการห้อยหลุบ ใบไม่ตึงเต็มที่ ใบที่มีสีแดงจะไม่เข้ม ซึ่งทำให้ผู้สนใจที่จะปลูกเลี้ยงทั่วไปคิดว่าการปลูกเลี้ยงบอนสีนั้นดูแลรักษายาก

การเลี้ยงบอนสีในตู้อบบอนสี นิยมเลี้ยงในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ปลูกเลี้ยงบริเวณรอบปริมณฑลกรุงเทพฯ

การสร้างตู้อบบอนสี DIY ทำเอง แบบประหยัด

การสร้างตู้อบบอนสี โดยใช้ทรายกลบดินบริเวณที่จะสร้างตู้อบบอนสี โดยเกลี่ยพื้นให้เรียบเต็มพื้นที่ แล้วกระทุ้งให้แน่น

ตู้อบบอนสี มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว2 เมตร สูง 50 เซนติเมตร ใช้ไม้สร้างเป็นโครงตามขนาด โดยมีเสา 4 มุม และเสริมเสาบริเวณช่วงความยาวของตู้อีกข้างละ 1 เสา เพื่อให้เกิดความแข็งแรง

วิธีสร้างตู้อบบอนสี ทำเอง DIY

หลังคาตู้อบบอนสี เป็นทรงจั่ว มีอกไก่เหมือนทรงของบ้านโดยทั่วไป มีไม้ประกอบเป็นโครงที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสา 4มุม เสริมไม้ตั้งเพื่อรับอกไก่ โดยใช้ความสูงทรงเอียงลาดประมาณ 30เซนติเมตร โดยมีไม้ยึดเป็นจันทันเอียงลาดลงทั้ง 2 ด้าน

ใช้พลาสติกใสที่มีความหนา มากรุล้อมรอบทั้งด้านกว้างและด้านยาว โดยใช้ไม้ทับแนวปิดขอบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ตีตะปูยึดไม้ที่ทับแนวติดกับโครงโดยรอบของตู้อบบอนสีทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

สำหรับด้านบนหรือส่วนที่เป็นหลังคาตู้อบบอนสี ให้ใช้พลาสติกทาบตามแนวยาวของตู้อบ ลงมา 10-20 เซนติเมตร ใช้ไม้เล็กๆ ที่มีความหนาไม่มาก ยึดชายพลาสติกที่ห้อยลงมาทั้งสองข้าง

พื้นด้านล่างที่มีทรายรองรับ ใช้พลาสติกที่มีความหนากว่าพลาสติกที่กรุตัวตู้อบบอนสี โดยปูทับพื้นที่ปรับระดับ ให้มีขนาดความกว้างความยาวมากกว่าขนาดตัวตู้ 10 เซนติเมตร

ใช้ตะปูเย็บพลาสติกที่ทำเป็นพื้นยึดติดกับโครงไม้ด้านล่าง เพื่อให้น้ำขังอยู่บนพลาสติกที่รองพื้นได้โดยไม่รั่ว การวางตู้อบบอนสีควรวางในโรงเรือนที่มีซาแลนคลุมอยู่โดยโรงเรือนสูงประมาณ 3 เมตร

อ้างอิง : เอกสารวิชาการ เรื่อง "บอนสี" โดย นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร พิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ.2548