Skip to main content

✓ต้นไม้: 'ลดาดง' ไม้เลื้อยดอกหอม พรรณไม้พื้นเมืองของไทย

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ลดาดง เป็นไม้เถาเลื้อยดอกหอมของไทย ดอกมีลักษณะคล้ายกับ ลดาวัลย์ ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน (วงศ์ Convolvulaceae ) แต่อยู่คนละสกุลกัน ดอกลดาดง คล้ายดอกผักบุ้งสีขาวสะอาด สวยงาม และดอกมีกลิ่นหอม

ลดาดง

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า ลดาดง ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557 (กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช)

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ ลดาดง คือ Tridynamia spectabilis (Kurz) Parmar จัดอยู่ในสกุล Tridynamia Genus ซึ่งอยู่ในวงศ์ Convolvulaceae Family

ถิ่นกำเนิด ลดาดง และการกระจายพันธุ์

พบที่อัสสัม พม่า ลาว และในไทย พบที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย ที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี

ถิ่นที่อยู่ นิเวศวิทยา และสภาพนิเวศของลดาดง

ต้นลดาดง พบขึ้นตามเขาหินปูน ในป่าเบญจพรรณ ความสูง 100-700 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • ลักษณะต้นลดาดง: มีลักษณะเป็นไม้เถา ลำต้นมีขนหรือเกลี้ยง
  • ใบลดาดง: มีลักษณะใบเรียงเวียน รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม กว้าง 4-18 ซม. ยาว 7–19.5 ซม. โคนเว้า แผ่นใบด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 1.5–7 ซม.
  • ดอกลดาดง : ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ใบประดับรูปไข่ ใบประดับย่อยคล้ายกลีบเลี้ยง มี 3 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน ก้านดอกยาว 0.8-1 ซม. ดอกมีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน เรียงซ้อนกัน ขนาดไม่เท่ากัน คู่นอก 3 กลีบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 3–4 มม. มีสันตามยาว มีขน กลีบคู่ในขนาดเล็ก ดอกรูปแตรแคบ สีขาว ยาว 2–3 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7-2.7 ซม. มี 5 กลีบไม่ชัดเจน หลอดกลีบดอกกว้างจากโคนสู่ปลาย เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดภายในหลอดกลีบ ยาวไม่เท่ากัน ยาว 0.8–1.2 ซม. อับเรณูเป็นเงี่ยง ติดไหวได้ ไม่เป็นหนาม ไม่มีจานฐานดอก รังไข่มีช่องเดียว เกลี้ยง ออวุลมี 4 ออวุล ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.3 ซม. โคนก้านมีขนยาว ยอดเกสรจัก 2 พู ย่น
  • ผล(ฝัก) ลดาดง : ผลเป็นกระเปาะรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มม. (ผลอ่อน) มีขน กลีบเลี้ยงหุ้มผล 3 กลีบนอกขยายเป็นปีกรูปพาย ยาว 5–5.5 ซม. มีเส้นปีก 7-11 เส้น โคนหนามีสัน มีเมล็ดเดียว สีน้ำตาลดำ รูปรี ขนาดประมาณ 5 มม.

ลดาดง มีชื่อพ้อง (Synonyms) คือ

  • Porana spectabilis Kurz
  • Poranopsis spectabilis (Kurz) Roberty
*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น