ต้น'ลดาดง' ไม้เถาเลื้อยดอกหอม ของไทย...

"ลดาดง" เป็นไม้เถาเลื้อยดอกหอมของไทย ดอกมีลักษณะคล้ายกับ ลดาวัลย์ ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน (วงศ์ Convolvulaceae ) แต่อยู่คนละสกุลกัน ดอกลดาดง คล้ายดอกผักบุ้งสีขาวสะอาด สวยงาม และดอกมีกลิ่นหอม

ชื่อไทย (ชื่อทางการ ), ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ และชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า ลดาดง ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557 (กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช)

ชื่อพฤกษศาสตร์ หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลดาดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ ลดาดง คือ Tridynamia spectabilis (Kurz) Parmar จัดอยู่ในสกุล Tridynamia Genus ซึ่งอยู่ในวงศ์ Convolvulaceae Family

ถิ่นกำเนิด ลดาดง และการกระจายพันธุ์

พบที่อัสสัม พม่า ลาว และในไทย พบที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย ที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี

ถิ่นที่อยู่ นิเวศวิทยา และสภาพนิเวศของลดาดง

ต้นลดาดง พบขึ้นตามเขาหินปูน ในป่าเบญจพรรณ ความสูง 100-700 เมตร

ข้อมูล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลดาดง

  • ลักษณะต้นลดาดง: มีลักษณะเป็นไม้เถา ลำต้นมีขนหรือเกลี้ยง
  • ใบลดาดง: มีลักษณะใบเรียงเวียน รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม กว้าง 4-18 ซม. ยาว 7–19.5 ซม. โคนเว้า แผ่นใบด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 1.5–7 ซม.
  • ดอกลดาดง : ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ใบประดับรูปไข่ ใบประดับย่อยคล้ายกลีบเลี้ยง มี 3 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน ก้านดอกยาว 0.8-1 ซม. ดอกมีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน เรียงซ้อนกัน ขนาดไม่เท่ากัน คู่นอก 3 กลีบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 3–4 มม. มีสันตามยาว มีขน กลีบคู่ในขนาดเล็ก ดอกรูปแตรแคบ สีขาว ยาว 2–3 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7-2.7 ซม. มี 5 กลีบไม่ชัดเจน หลอดกลีบดอกกว้างจากโคนสู่ปลาย เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดภายในหลอดกลีบ ยาวไม่เท่ากัน ยาว 0.8–1.2 ซม. อับเรณูเป็นเงี่ยง ติดไหวได้ ไม่เป็นหนาม ไม่มีจานฐานดอก รังไข่มีช่องเดียว เกลี้ยง ออวุลมี 4 ออวุล ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.3 ซม. โคนก้านมีขนยาว ยอดเกสรจัก 2 พู ย่น
  • ผล(ฝัก) ลดาดง : ผลเป็นกระเปาะรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 6 มม. (ผลอ่อน) มีขน กลีบเลี้ยงหุ้มผล 3 กลีบนอกขยายเป็นปีกรูปพาย ยาว 5–5.5 ซม. มีเส้นปีก 7-11 เส้น โคนหนามีสัน มีเมล็ดเดียว สีน้ำตาลดำ รูปรี ขนาดประมาณ 5 มม.

ลดาดง มีชื่อพ้อง (Synonyms) คือ

  • Porana spectabilis Kurz
  • Poranopsis spectabilis (Kurz) Roberty

References:

หาซื้อต้นไม้ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ซื้อที่ไหนได้บ้าง ..?

ปัจจุบันการซื้อต้นไม้ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สามารถหาซื้อได้สะดวกสบายมากขึ้น หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง คุณไม่ต้องเสียเวลาออกไปเดินตามหาเองให้วุ่นวาย โดยสามารถดูราคา หรือสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ได้แล้ว สั่งซื้อง่าย จัดส่งสินค้ารวดเร็วและจ่ายเงินปลายทางได้

คลิก! ➨ ไปที่ร้านค้า