Skip to main content

✓เฟิร์น: ข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ 'มาดาม แองเจลเลส' Angeles

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคาต้นไม้ ต้นเฟิร์นข้าหลวง เฟินข้าหลวง ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ แองเจลเลส เป็นลูกไม้ที่เกิดจากการเพาะสปอร์ข้าหลวงฟิลิปปินส์กลุ่ม จักรพรรดินี (Empress) ซึ่งนาง Adelia Angeles คหบดีชาวเมือง Antipolo ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มอบให้ผู้ ขอขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2552

เฟิร์น: ข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ มาดาม แองเจลเลส

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 จึงนำสปอร์มาเพาะ และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 จึงได้ คัดเลือกต้นที่มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจักรพรรดินี คือ มีการแตกแขนงของขอบใบและที่ปลาย แขนงมีลักษณะเป็นริ้วขอบขนาน

ในประชากรรุ่นลูกที่จัดในกลุ่มจักรพรรดินีจำนวนประมาณ 20 ต้น มีต้น หนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่เน่าง่ายเหมือนข้าหลวงฟิลิปปินส์ทั่วไป มีการแตกแขนงของขอบใบที่บริเวณใกล้ โคนใบด้วย พ.ศ. 2557-2559 จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยการฝ่ายอดแล้วแยกหน่อ เพื่อติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ระหว่างปี 2559-2564 แล้วตั้งชื่อพันธุ์ให้เป็นเกียรติแก่นาง Adelia Angeles ซึ่งเสียชีวิต เมื่อเดือนมีนาคม 2553

เฟิร์น: ข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ มาดาม แองเจลเลส

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ 'มาดาม แองเจลเลส' ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Asplenium colubrinum 'Madam Angeles' เป็นพันธุ์พืชในกลุ่มเฟิร์น ในสกุล Asplenium ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Aspleniaceae.

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

  • ชื่อไทย: ข้าหลวงฟิลิปปินส์ พันธุ์ มาดาม แองเจลเลส
  • ชื่อวิทยาศาสตร์: Asplenium colubrinum 'Madam Angeles'
  • วงศ์: Aspleniaceae

ลักษณะ: เป็น พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี

ต้น: ทรงพุ่มบานออก เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 138 เซนติเมตร ทรงพุ่มสูงประมาณ 47 เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 5 ปี จากการเพาะสปอร์ มี 58 ใบ

ใบ: ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบรูปรี ปลายใบรูปเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม ใบเต็มวัย กว้างประมาณ 21 เซนติเมตร ยาวประมาณ 83 เซนติเมตร ช่วง1/10 ใกล้โคนใบมีการแตกแขนงของขอบ แผ่นใบห่างกันพอประมาณ ทำให้ลักษณะยื่นเป็นกิ่งจากขอบแผ่นใบอย่างชัดเจน

ส่วนช่วง 1/3 - 1/2 ด้านปลายใบมีการแตกแขนงของขอบแผ่นใบ ค่อนข้างชิดกัน แขนงที่เกิดขึ้นจาก ขอบใบ มีการแตกแขนงได้มากที่สุดถึง 3 ระดับ โดยไม่มีการแตกแขนงของเส้นกลางใบ ด้านหน้าของใบเต็มวัยมีสีเขียวเข้ม ด้านหลังของใบเต็มวัยมีสีเขียว มีกลุ่มอับสปอร์เรียงขนาน กันเป็นเส้นยาวประมาณ 0.2 - 0.3 เซนติเมตร

เส้นกลางใบด้านหน้าใบนูนมนชัดเจน มีสี น้ำตาลเข้มเกือบดำจนเกือบถึงปลายใบ เส้นกลางใบด้านหลังใบนูนมนน้อย ก้านใบขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.4 – 2.8 เซนติเมตร

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน โดย นายสุรวิช วรรณไกรโรจน์

*ดูราคาต้นไม้ ต้นเฟิร์นข้าหลวง เฟินข้าหลวง ...

อ้างอิง: สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น