เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: โคโลคาเซีย แบล็คโอนิคส์ Colocasia 'Black Onyx'?

บอนลูกผสมพันธุ์ใหม่ บอนแบล็คโอนิคส์ (Black Onyx) เกิดจากการผสมพันธุ์ จากพันธุ์แม่ ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบดำเงา ก้านใบสีดำและสีเขียว กับ บอนพันธุ์พ่อ Black ripple ซึ่งมีลักษณะใบย่น หน้าใบแหลมยาว แผ่นใบและก้านใบสีดำแดง

ลักษณะเด่น บอนแบล็คโอนิคส์ (Colocasia 'Black Onyx')

ลักษณะเด่นของ บอนแบล็คโอนิคส์ (Colocasia 'Black Onyx') นี้ เกิดจากการผสมพันธุ์ ต้นเพาะเมล็ดของบอนพันธุ์ Coral เป็นพันธุ์แม่ ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบดำเงา ก้านใบสีดำและสีเขียว เป็นพันธุ์แม่ กับบอนพันธุ์ Black Ripple ซึ่งมีลักษณะใบย่น หน้าใบแหลมยาว แผ่นใบและก้านใบสีดำแดง เป็นพันธุ์พ่อ

บอนโคโลคาเซีย แบล็คโอนิคส์ Colocasia Black Onyx

โดยปลูกที่สวนจังหวัดระยอง เมื่อติดเมล็ดจึงนำมาเพาะจำนวน 20 เมล็ด และเจริญเติบโตเป็นต้นได้จำนวน 10 ต้น ในปีพ.ศ. 2563 คัดเลือกต้นบอนจำนวน 1 ต้น ที่มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นสีเขียว แผ่นใบสีเขียว จึงได้คัดเลือกและแยกออกมาเลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อปลูกกลางแจ้งสีของลำต้นจะค่อย ๆ เข้มขึ้นคอก้านเป็นสีแดง และใบมีสีดำแล้วออกแดงเป็นมันเงา ได้จำนวน 1 ต้น เมื่อนำมาขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ จำนวน 10 ต้น พบว่าต้นที่แยกมานั้นมีความสม่ำเสมอ และความคงตัว จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า Black Onyx

บอนโคโลคาเซีย แบล็คโอนิคส์ Colocasia Black Onyx

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

บอน แบล็คโอนิคส์ (Colocasia 'Black Onyx') ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Colocasia esculenta 'Black Onyx' เป็นพันธุ์พืชไม้ล้มลุก ไม้ประดับ ในกลุ่มไม้ใบสวย (Foliage Plants) ในสกุลโคโลคาเซีย Colocasia ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Araceae

บอนโคโลคาเซีย แบล็คโอนิคส์ Colocasia Black Onyx

ราก: ระบบรากฝอย รากมีขนาดเล็กออกรอบบริเวณหัวและรอบโคนต้น

ลำต้น: ลำต้นใต้ดิน กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สีน้ำตาล ลำต้นเหนือดินเป็นลำต้นเทียม เกิดจากก้านใบ สูง 90-120 เซนติเมตร

ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่แกมรูปหัวใจ กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบย่น ใบอ่อนสีเขียวหยก ใบแก่สีเขียวอมแดง ดำและดำเหลือบม่วง เส้นกลางใบ ก้านใบยาว 100 เซนติเมตร สีน้ำตาลอมเขียว ก้านคอสีแดง

ดอก/ช่อดอก: ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ช่อดอกยาว 26.5 เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีน้ำตาลอมเขียว ใบประดับสีเขียวอมเหลือง ขอบสีน้ำตาลอมเขียว

บอนโคโลคาเซีย แบล็คโอนิคส์ Colocasia Black Onyx

ผู้ยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดย ว่าที่ ร.ต. ชานนท์ ชลศิริ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

อ้างอิง: สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม