✓กล้วยไม้ป่า: เอื้องครั่งแสด (เอื้องกำลังเอก, เอื้องสายสีแสด)

*ดูราคา กล้วยไม้ เอื้อง สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

กล้วยไม้ป่า เอื้องครั่งแสด หรือ เอื้องกำลังเอก, เอื้องสายสีแสด ชนิดนี้พบครั้งแรกของโลกบนภูบักได เขตรักษาพันธุ์ฯภูหลวง จ.เลย เมื่อปี พ.ศ.2513 โดย ศจ.Gunnar Seidenfaden อดีตเอกอัครราชทูตชาวเดนมาร์คประจำประเทศไทย และ ศจ. ดร.เต็ม สมิตินันท์

กล้วยไม้ป่า: เอื้องครั่งแสด, เอื้องกำลังเอก, เอื้องสายสีแสด Dendrobium unicum

เอื้องครั่งแสด, เอื้องกำลังเอก, เอื้องสายสีแสด

เอื้องครั่งแสด ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Dendrobium unicum Seidenf. เป็นพันธุ์พืชในกลุ่มไม้ดอก (Flowering Plants) ในสกุล Dendrobium ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae

ชื่อสกุล Dendrobium มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือคำว่า dendro แปลวา ไม้ต้น และคำว่า bios แปลว่า สิ่งมีชีวิต ความหมายก็คือ“สิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนต้นไม้” ส่วนชื่อชนิด unicum มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า unicusแปลว่า หนึ่งเดียว อาจหมายถึง“สันกลางกลีบปากดอกที่มีเพียงสันเดียว”

ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น): เอื้องกำลังเอก , เอื้องสายสีแสด(ภาคกลาง)

ถิ่นกำเนิด พืชสกุลนี้ทั่วโลกพบ 1,586 ชนิด ในเมืองไทยพบอย่างน้อย 166 ชนิด สำหรับชนิดนี้พบอิงอาศัยตามต้นไม้ บางครั้งพบอิงอาศัยตามก้อนหิน พบในป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา และป่าดิบเขาที่มีความสูงจากระดับทะเลฯตั้งแต่ 1,000-1,400 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพร่กระจายในไทย ลาว และเวียดนาม

กล้วยไม้ป่า: เอื้องครั่งแสด, เอื้องกำลังเอก, เอื้องสายสีแสด Dendrobium unicum

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • ลำต้น: ลำต้นรูปแท่งดินสอกลมทรงกระบอกหรือยาวเรียว ผอม และไม่แข็ง สีม่วงแดงคล้ำ หรือสีน้ำตาลเข้ม
  • ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ มักออกใบตามปลายยอด รูปใบหอกแกมรูปไข่จนถึงรูปขอบขนาน
  • ดอก: ออกดอกเป็นช่อกระจะตามข้อ มักมีมากกว่า1ช่อๆละ 1-4 ดอก ขนาดดอก 1.5-5 ซม. ดอกบานทนนานราว1สัปดาห์ หรือมากกว่า ดอกสีส้มจนถึงสีแสด ดอกเมื่อบานเต็มที่ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกบิดตัวและม้วนลง ปากดอกเป็นหลอดยาวม้วนขึ้นและมีสีอ่อนกว่ากลีบดอก ปลายปากดอกแผ่เป็นแผ่นยาวสีขาวครีมหรือสีเหลืองครีม และมีลายเส้นก้างปลาสีน้ำตาลออกแดง สีแดงอมน้ำตาล หรือสีส้มเข้ม หลายเส้นพาดตลอดตามความยาวของปากดอก ออกดอกในราวเดือน ก.พ. – พ.ค.
*ดูราคา กล้วยไม้ เอื้อง สายพันธุ์ต่างๆ ...

อ้างอิง: Natureman Thaimountain