Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: 'นวลสันติสุข' พรรณไม้ชนิดใหม่ ผาแต้ม อุบลราชธานี?

นักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ค้นพบและร่วมกันตั้งชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก (new species) ชื่อไทย “นวลสันติสุข” โดยค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

นวลสันติสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.สมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช (นักวิทยาศาสตร์) สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ค้นพบและร่วมกันตั้งชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่ ของโลก (new species) ชื่อไทย “นวลสันติสุข

นวลสันติสุข พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ผาแต้ม อุบลราชธานี Garcinia santisukiana

และ คำระบุชนิด “santisukiana” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข (พ.ศ. 2487–2563) อดีตราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช และเป็นผู้มีคุณูปการต่องานด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย โดยค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับที่มาของชื่อไทย “นวลสันติสุข” นั้น ดร.สมราน สุดดี และคณะ พบพืชชนิดนี้ครั้งแรกในป่าเต็งรัง บริเวณผาชนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี และได้เก็บตัวอย่างที่มีผลอ่อน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 (S. Suddee, P. Trisarasri, M. Thanaros & N. Ritphet 3075)

นวลสันติสุข พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ผาแต้ม อุบลราชธานี Garcinia santisukiana

ต่อมาได้เก็บตัวอย่างที่มีดอกตูม (ดอกเพศผู้) ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (S. Suddee, P. Puudjaa, C. Hemrat & W. Keiwbang 5393) และได้ส่งตัวอย่างให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระบุชนิด

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ นางสาววาสนา สุราวุธ นักวิชาการป่าไม้ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เก็บตัวอย่างที่มีดอกเพศเมีย ผลแก่และผลสุก ในป่าดิบแล้งบริเวณป่าดงนาทามอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (C. Ngernsaengsaruay & W. Surawoot G02-23092020, G03-23092020, G04-23092020)

ต่อมาได้เก็บตัวอย่างที่มีดอกเพศผู้ในป่าเต็งรัง บริเวณผาชนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (C. Ngernsaengsaruay & W. Surawoot G05-10122020)

นวลสันติสุข พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ผาแต้ม อุบลราชธานี Garcinia santisukiana

จากตรวจสอบพบว่าพืชดังกล่าว เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ผู้วิจัยจึงได้จัดทำต้นฉบับเรื่อง “Garcinia santisukiana (Clusiaceae), a new species from Thailand” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ ดร.สมราน สุดดี เป็นผู้นิพนธ์ และส่งไปยัง Kew Bulletin เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และเผยแพร่ออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 สำหรับงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI) รหัสโครงการ 77.55 ปีงบประมาณ 2555 และ The Carlsberg Foundation, Denmark 2018 โดย Prof. Dr Henrik Balslev เป็นผู้จัดการ

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

"นวลสันติสุข" Garcinia santisukiana Ngerns. & Suddee วงศ์ Clusiaceae (Guttiferae) นวลสันติสุขเป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูง 5–18 ม. เส้นรอบวง 20–85 ซม. กิ่งเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากตามแนวนอน เป็นสี่เหลี่ยม เปลือกแตกเป็นสะเก็ด สีน้ำตาลอมเทาถึงสีน้ำตาลเข้ม เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อน ส่วนต่าง ๆ มีน้ำยางสีเหลืองอ่อน เหนียว

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.5–4.3 ซม. ยาว 2.7–9.7 ซม. ปลายแหลม บางครั้งเว้าบุ๋ม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบกึ่งหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 9–14 เส้น

นวลสันติสุข พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ผาแต้ม อุบลราชธานี Garcinia santisukiana

ปลายโค้งจดกับเส้นถัดขึ้นไปเป็นวงรอบใกล้ขอบใบและเป็นเส้นขอบใน มีเส้นใบระหว่างเส้นแขนงใบ เส้นใบย่อยแบบร่างแห เห็นไม่ชัดทั้ง 2 ด้าน มีต่อมเป็นจุดสีดำทั้ง 2 ด้าน และมีเส้นลักษณะเป็นคลื่นเรียงเกือบขนานกับเส้นกลางใบ อยู่ระหว่างเส้นแขนงใบ ก้านใบยาว 0.5–1.3 ซม. ใบสดเปราะ เมื่อขยี้ ใบอ่อนสีแดงหรือสีน้ำตาลอมแดง แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน เป็นมัน

ดอกแยกเพศต่างต้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกหรือดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบที่ใบร่วงแล้ว ดอกบานมีกลิ่นหอมอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4–7 มม. ก้านดอกสีเขียว ใบประดับ 4 ใบ สีเขียว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4 กลีบ เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก

กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน ดอกเพศผู้ส่วนมากเป็นช่อดอกแบบช่อกระจุก แต่ละกระจุกมี 3–5 ดอก กลีบเลี้ยงรูปครึ่งวงกลม กว้าง 1–1.5 มม. ยาวประมาณ 1 มม. ปลายมนกลม กลีบดอกรูปไข่กลับ กว้าง 2.2–3.2 มม. ยาว 3–5 มม. ลักษณะเป็นแอ่ง ปลายมนกลม

เกสรเพศผู้จำนวนมาก เชื่อมติดกันเป็น 4 กลุ่ม สีขาวนวล ก้านชูอับเรณูสั้นมาก อับเรณูขนาดเล็กมาก เกสรเพศเมียที่เป็นหมันรูปเห็ด ยาว 3–3.6 มม. ยอดเกสรเพศเมียสีเหลืองอ่อน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อดอกแบบช่อกระจุก แต่ละกระจุกมี 3–5 ดอก

นวลสันติสุข พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ผาแต้ม อุบลราชธานี Garcinia santisukiana

กลีบเลี้ยงขนาดเท่ากัน รูปครึ่งวงกลม กว้าง 1–2 มม. ยาว 1–1.5 มม. ปลายมนกลม กลีบดอกรูปค่อนข้างกลมหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5–3.5 มม. ยาว 3–4 มม. ลักษณะเป็นแอ่ง ปลายมนกลม

เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน เชื่อมติดกันเป็น 4 กลุ่ม อยู่รอบโคนรังไข่ เกสรเพศเมียรูปเห็ด รังไข่สีเขียว รูปทรงค่อนข้างกลม กว้าง 1.8–2.2 มม. ยาว 1–2 มม. มี 4 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ไร้ก้านยอดเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมียสีเหลืองอ่อน รูปครึ่งทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2–2.2 มม. เป็นแฉกตื้น 4 แฉก มีปุ่มเล็ก

ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปทรงค่อนข้างกลมหรือรูปทรงรูปไข่ กว้าง 1–2.5 ซม. ยาว 1.5–2.7 ซม. สีเขียว สุกสีแดง เกลี้ยง ผนังผลหนาประมาณ 0.8 มม. มีกลีบเลี้ยงติดทน ขนาดเล็ก ยอดเกสรเพศเมียติดทนสีน้ำตาลอมดำ แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2–2.2 มม. เป็นแฉกตื้น 4 แฉก

ก้านผลยาว 1.5–2.5 มม. มีเมล็ด 1–2 เมล็ด มีลายสีน้ำตาลสลับกับสีน้ำตาลอ่อน ด้านหนึ่งแบน มีขั้วเมล็ดเห็นชัด อีกด้านหนึ่งนูนเล็กน้อย รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1–1.5 ซม. ยาว 1.5–2 ซม. ปลายมนกลมทั้ง 2 ด้าน เปลือกเมล็ดชั้นนอกเป็นเนื้อนุ่ม สีเหลือง อาจมีเมล็ดฝ่อ

นวลสันติสุข พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ผาแต้ม อุบลราชธานี Garcinia santisukiana

"นวลสันติสุข" มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศทางภาคตะวันออก พบตามป่าดิบแล้ง (บริเวณป่าดงนาทาม) และป่าเต็งรังบนหินทราย (บริเวณผาชนะได) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี [อ้างอิงตามการแบ่งเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณพืชในประเทศไทย (Thailand floristic regions)] ที่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 400 ม. ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม เป็นผลเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม และกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ในต่างประเทศคาดว่าพบที่ลาว

ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้กล่าวขอขอบคุณนางสาววาสนา สุราวุธ นักวิชาการป่าไม้ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสถาพร พิมา และนายนพรัตน์ ชื่นชม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเรื่องการเก็บตัวอย่าง และขอขอบคุณนางสาววีรีศา บุญทะศักดิ์ ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการทำงานในห้องปฏิบัติการ และนางสาวปวีณา เวสภักตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการวาดภาพลายเส้นด้วย

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างอิง: Ngernsaengsaruay, C. & Suddee, S. 2022. Garcinia santisukiana (Clusiaceae), a new species from Thailand. Kew Bull (2022). https://doi.org/10.1007/s12225-021-09979-8

รายละเอียดเพิ่มเติม