Skip to main content

✓กาบิน่า (Kabina) เพนทิโอไพแรด (penthiopyrad 20% SC)

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคา กาบิน่า เพนทิโอไพแรด 20% SC ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใหม่ล่าสุด "กาบิน่า" ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อ กาบิน่า มาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า "ไม่มีเชื้อรา (No fungi)" เพราะสามารถป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด

กาบิน่า (Kabina) สารป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วง โรคราแป้ง

สารป้องกันกำจัดโรคพืช กาบิน่า (Kabina)

  • ยี่ห้อ: โซตัส (Sotus)
  • ประเภท: สารป้องกันกำจัดโรคพืช
  • ชื่อสามัญ: เพนทิโอไพแรด (penthiopyrad)
  • สารสำคัญ: penthiopyrad ... 20% SC
  • กลุ่มสารเคมี: Pyrazolecarboxamide [กลุ่ม 7]

ในปัจจุบันสารป้องกันกำจัดโรคพืชยังคงเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความจำเป็นต่อเกษตรกร ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกพืชเพื่อการค้า แต่การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดเดียว กันบ่อยครั้ง อาจทำให้เชื้อสาเหตุโรคพืชสร้างความต้านทานจนสารชนิดเดิมไม่สามารถ ป้องกันกำจัดโรคได้ การนำสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใหม่ๆ กลุ่มใหม่ๆ มาใช้จึงมี ความจําเป็นอย่างยิ่ง

กาบิน่า สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใหม่ล่าสุดจากบริษัท มิตซุย เคมีคัล อะโกรองค์ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ เพนทิโอไฟแรด (penthiopyrad) กาบิน่า เป็นสาร ป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่ม Pyrazolecarboxamide โดยชื่อ กาบิน่า มาจากภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่า “ไม่มีเชื้อรา (No fungi)” เพราะสามารถป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลาย ชนิด

กาบิน่า มีการทํางานอย่างไร

สารออกฤทธิ์ เพนทิโอไฟแรด (penthiopyrad) จะเข้าไปยับยั้งกระบวนการหายใจ ของเชื้อราที่เกิดขึ้นในไมโตรคอนเดรีย ทำให้เชื้อราไม่สามารถสร้างพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตได้ เชื้อราจึงไม่เจริญเติบโต หรือมีชีวิตอยู่ได้

กาบิน่า สามารถทำลายเชื้อรา ได้หลายระยะการเจริญ ตั้งแต่ยับยั้งการงอกของสปอร์ ยับยั้งการเจริญของส่วนเข้าทำลายพืช (germ tube) ยับยั้งการเจริญของเส้นใย และยับยั้งการสร้างสปอร์ ทำให้สามารถหยุดการแพร่ ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว

กาบิน่า เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชได้ดี (translaminar activity) ทำให้แม้จะพ่นสารที่บริเวณด้านบนใบก็สามารถกำจัดเชื้อราบริเวณ ด้านล่างของใบได้

กาบิน่า (Kabina) สารป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วง โรคราแป้ง

กาบิน่า เหมาะกับพืชชนิดไหน และป้องกันกำจัดโรคอะไรได้บ้าง

กาบิน่า เหมาะสำหรับไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ กาบิน่า สามารถป้องกันกำจัดโรคได้หลายชนิดที่พบบ่อย ในประเทศไทย เช่น

  • โรคใบจุดสีม่วงในพืชพวกหอม กระเทียม ที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria porri
  • โรคใบจุดในคะน้า ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Alternaria sp. 
  • โรคใบติดในทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani
  • โรคราแป้งในพืชชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืชตระกูลแตง ถั่วต่างๆ มะม่วง หรือ เงาะ

ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อราของ กาบิน่า

กาบิน่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคได้หลายชนิด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท โซตัสฯ ได้ทดสอบ ประสิทธิภาพของ กาบิน่า ในการป้องกันกำจัดโรคราแป้งในแตงร้าน และโรคใบจุดสีม่วงในหอมหัวใหญ่ ซึ่งผลการทดลอง พบว่า ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง

กาบิน่า (Kabina) สารป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีม่วง โรคราแป้ง

รูปที่ 1. แสดงประสิทธิภาพของ กาบิน่า ในการป้องกันกำจัดโรคราแป้งในแตง เปรียบเทียบกับสารเปรียบเทียบ และการ ไม่พ่นสาร ผลการทดสอบพบว่า การใช้ กาบิน่า อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร สามารถป้องกันกำจัดโรคราแป้งในแตงได้ดีกว่า การใช้สารเปรียบเทียบ และการไม่พ่นสาร โดยพบว่า กาบิน่า ควบคุมโรคได้ดีตลอดระยะเวลาทดลอง ในขณะที่การใช้สาร เปรียบเทียบ และการไม่พ่นสาร ยังคงมีการเกิดโรคเพิ่มขึ้น.

*ดูราคา กาบิน่า เพนทิโอไพแรด 20% SC ...

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น