Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: 'ฝาดดอกขาว' ฝาดขาว ลักษณะ ประโยชน์ ป่าชายเลน?

ต้นฝาดดอกขาว เป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พบมากในบริเวณป่าชายเลน ที่มีดินเลนค่อนข้างแข็ง ที่มีลักษณะสวยงาม และมีศักยภาพในการเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ทรงฟอร์มพุ่มสวย ช่อดอกสีขาว น่ารัก สามารถปลูกเลี้ยงในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับได้

ลักษณะเด่นที่น่าปลูก

ลักษณะเด่นของ'ฝาดดอกขาว'นี้ คือ ให้สังเกตที่สีของดอก ซึ่งมีสีขาวและใบซึ่งมีลักษณะปลายมนและหนา

การใช้ประโยชน์

ฝาดดอกขาว Lumnitzera racemosa

การใช้ประโยชน์ ต้นฝาดดอกขาว คือ เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน ทำถ่าน เปลือก นำมาทุบแช่น้ำให้สีฝาด ใช้ย้อมผ้า ย้อมจีวรพระสงฆ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีปลูกเลี้ยง ดูแล และการขยายพันธุ์

ต้นฝาดดอกขาว ชอบดินเหนียวที่มีน้ำขังแฉะ ทนดินเค็มได้ดี ชอบแสงแดดกลางแจ้งตลอดวัน การขยายพันธุ์ ด้วยวิธีเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ฝาดดอกขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Lumnitzera racemosa Willd. เป็นพันธุ์พืชในกลุ่มไม้ดอก (Flowering Plants) ในสกุล Lumnitzera ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Combretaceae

ชื่อสามัญ Butterfly-poll ชื่อพื้นเมือง ชื่ออื่น ๆ เช่น ขวาด (สมุทรสาคร); กะลุง (ชุมพร); ฝาด (ภาคกลาง, ภาคใต้); ฝาดขาว (ภาคกลาง)

ถิ่นกำเนิด นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ พบบ่อยตามพื้นที่ราบที่น้ำทะเลท่วมถึง บางครั้งพบขึ้นเป็นกลุ่มในพื้นที่เปิดโล่ง มักขึ้นได้ดีในที่ระบายน้ำดีหรือเป็นดินทราย พบการกระจายพันธุ์ในแอฟริกาตะวันออก มาดากัสการ์ เอเชียเขตร้อน เกาะกิวริว ตอนเหนือของออสเตรเลีย ตลอดถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับการจำแนกหมวดหมู่ใน IUCN Red List นั้น อยู่ในสถานภาพมีความเสี่ยงน้อย (LC)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • ลักษณะวิสัย: ไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม สูง 8 เมตร
  • ลำต้น เปลือกนอกขรุขระหรือแตกล่อนเป็นแผ่นเล็กๆ สีน้ำตาลแดง มีรากหายใจไม่เด่นชัด
  • ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ กระจัดกระจายตลอดกิ่ง แผ่นใบรูปใบหอกกลับ รูปรีแกมรูปไข่กลับถึงรูปขอบขนาน ขนาด 1-3x3-9 เซนติเมตร โคนใบสอบเป็นรูปลิ่มแคบ ขอบใบเรียบถึงหยักมนเล็กน้อย ปลายใบกลมถึงเว้าตื้น ด้านบนมีต่อมนูนไม่เด่นและด้านล่างเป็นขีดรอยแผลไม่ชัดเจน เส้นใบมองเห็นไม่ชัดเจน เนื้อใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง แต่ใบอ่อนบางครั้งมีขนปกคลุม ด้านบนสีขาวเรื่อ ด้านล่างสีซีดกว่า ก้านใบสั้น สีเขียวอ่อน ด้านบนนูนเล็กน้อย
  • ดอก คล้ายช่อเชิงลดไร้ก้าน ออกตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 2-3 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว 5-15 ดอก ไม่มีก้านดอก สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี ฐานรองดอกและหลอดกลีบเลี้ยงรูปท่อแบนด้านข้างและแคบลงทางส่วนปลาย ยาว 0.6-1 เซนติเมตร มีใบประดับย่อยขนาดเล็ก รูปไข่กว้าง 1 คู่ ติดอยู่เหนือจุดกึ่งกลางเล็กน้อย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สั้นมาก รูปไข่กว้าง ปลายกลีบเรียวแหลม กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแคบถึงรูปใบหอก ยาว 0.3-0.5 เซนติเมตร แต่ละกลีบแยกจากกัน เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไล่เลี่ยกับกลีบดอก เรียงซ้อนกันเป็นสองวง ภายในมีไข่อ่อน 2-5 เมล็ด ห้อยหัวลง ออกดอกเดือนสิงหาคม-มีนาคม
  • ผล คล้ายผลเมล็ดเดียวแข็ง แบน รูปรี ขนาด 0.3-0.5x1-1.4 เซนติเมตร ปลายผลยังคงมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ ผิวผลเกลี้ยงหรือมีขนละเอียดสั้นนุ่ม เปลือกเป็นคอร์กหนา มี 1 เมล็ด ออกผลเดือนสิงหาคม-มีนาคม

อ้างอิง: พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีศักยภาพในการเป็นไม้ดอก-ไม้ประดับและไม้ให้ร่มเงา กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม