✓ต้นไม้: มิ่งมณฑา จำปีลูกผสม (มณฑาxจำปีสีนวล) แมกโนเลีย?

ไม้ดอกหอมในสกุลจำปี หรือ แมกโนเลีย (Magnolia) พันธุ์ลูกผสม เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง มณฑา (Magnolia liliifera (L.) Baill.) พันธุ์แม่ กับ จำปีสีนวล (Magnolia x alba ‘Sinuan’) พันธุ์พ่อ

ประวัติความเป็นมา 'มิ่งมณฑา'

นายสถาพร อร่ามดี เจ้าของสวนหมู่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ปลูกไม้ดอกหอม ได้แก่ จำปี และมณฑา ไว้ในสวนหลายต้น 

และสังเกตว่าต้นมณฑาที่ปลูกไว้ออกดอกแต่ไม่เคยติดเมล็ด ในปี พ.ศ. 2556-2557 จึงได้ทดลองผสมเกสร โดยใช้เกสรเพศผู้ของต้นจำปีสีนวล มาผสมกับเกสรเพศเมียของดอกมณฑา

แมกโนเลีย มิ่งมณฑา จำปีลูกผสม (มณฑาxจำปีสีนวล)

เมื่อติดผลและได้เมล็ดจำนวน 5-6 เมล็ด จึงนำเมล็ดมาเพาะ จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2563 ต้นที่เพาะไว้ออกดอก พบว่าดอกตูมรูปรี (คล้ายรูปกระสวย) กลีบสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอมคล้ายจำปี 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากพ่อและแม่ จึงได้คัดเลือกและขยายพันธุ์เพิ่มด้วยวิธีการตอนกิ่ง และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า "มิ่งมณฑา"

  • ชื่อไทย: มิ่งมณฑา
  • ชื่อวิทยาศาสตร์: Magnolia 'Ming Montha'
  • วงศ์: Magnoliaceae 
  • ประเภท: ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกหอม

แมกโนเลีย มิ่งมณฑา จำปีลูกผสม (มณฑาxจำปีสีนวล)

ลักษณะประจำพันธุ์ 'มิ่งมณฑา'

ลักษณะวิสัย: ไม้ยืนต้น

ต้น: ลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 5 เมตร

ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีกว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 24.0 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบหนาเหนียวเป็นมันทั้งสองด้าน สีเขียว ก้านใบยาว 3 เซนติเมตร

แมกโนเลีย มิ่งมณฑา จำปีลูกผสม (มณฑาxจำปีสีนวล)

ดอก/ช่อดอก: ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกตูมรูปรี ดอกบานเต็มที่ กว้าง 12 เซนติเมตร กลีบรวมชั้นนอก 3 กลีบ กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร สีขาวครีม กลีบรวมชั้นใน 7 กลีบ กว้าง 2 - 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 - 6 เซนติเมตร สีเหลือง ก้านดอกยาว 3 เซนติเมตร

แมกโนเลีย มิ่งมณฑา จำปีลูกผสม (มณฑาxจำปีสีนวล)

ภาพนี้ คือการเปรียบเทียบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพันธุ์แม่และพ่อ ดอกทางซ้าย คือ ดอกมณฑา (Magnolia liliifera (L.) Baill.) ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ ส่วนดอกทางขวา คือ ดอกจำปีสีนวล (Magnolia x alba ‘Sinuan’) เป็นพันธุ์พ่อ.

อ้างอิง: สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร