Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓กระบอกฉีดพ่นยา ปุ๋ยน้ำ กระบอกฉีดพ่นน้ำ แบบอัดลมด้วยมือ?

สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังหาข้อมูล ราคา กระบอกฉีดน้ำ กระบอกฉีดพ่นยา แบบอัดลมด้วยมือ เราขอแนะนำ "กระบอกฉีดพ่นยา foggy Sprayer" ขนาด 2 ลิตร, 1.5 ลิตร และ 1 ลิตร สำหรับฉีดละอองน้ำ พ่นยาฆ่าแมลง ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเคมี หัวฉีดทองเหลือง ปรับหัวฉีดให้น้ำเป็นฝอยละอองได้

กระบอกฉีดพ่นยา แบบอัดลมด้วยมือ

กระบอกฉีดพ่นยา อเนกประสงค์ foggy Sprayer แบบอัดลม หรือ แบบอัดอากาศ ใช้ฉีดน้ำ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ สามารถอัดอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันในการฉีดน้ำ มีแถบบอกระดับน้ำ หัวฉีดเป็นหัวทองเหลือง สามารถปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละอองน้ำได้ ทนทาน หัวฉีดปรับได้

กระบอกฉีดพ่นยา

ไม่ต้องใช้นิ้วมือฉีดแบบกระบอกฉีดน้ำทั่วไป ให้เมื่อยมือ ปวดนิ้ว อีกต่อไป วิธีใช้ง่ายๆ เพียงแค่ใส่น้ำ แล้วกดปั๊มแรงดันที่ฝาด้านบนเมื่อต้องการใช้งาน กดอัดอากาศ อัดลม ไปจนรู้สึกแน่นๆ ก็กดฉีดละอองน้ำ ออกมาได้เลย ต่อเนื่องจนกว่าจะหมดแรงดันอากาศภายในค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปฏิบัติตนก่อนการฉีดพ่นผสม

 1. อ่านที่ฉลากให้เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีใช้ ขนาด ปริมาณ วิธีการป้องกันอันตราย และวิธีแก้พิษ เป็นต้น
 2. ผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องตามอัตราส่วนที่ระบุในฉลาก และเตรียมน้ำสะอาดไว้สำหรับการชำระล้างร่างกาย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
 3. ขณะทำการผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ควรกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้พ้นจากบริเวณนั้น
 4. ขณะผสมสาร ไม่ควรใช้มือเปล่ากวน ควรใช้ไม้หรือวัสดุอื่นแทน และควรสวมถุงมือทุกครั้ง
 5. สวมเสื้อผ้า อุปกรณ์ป้องกันในขณะทำการผสมสารเคมี เช่น ถุงมือ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ฯลฯ
 6. การเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใหม่ ต้องปิดป้ายบอกชัดเจน เพื่อป้องกันการหยิบผิด
 7. ห้ามกินอาหาร น้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะทำการผสมสารเคมี
 8. หลีกเลี่ยงและระมัดระวังมิให้สารเคมีหกเลอะเทอะ ถ้าเกิดเหตุดังกล่าวให้รีบล้างด้วยสบู่และน้ำมากๆ ทันที
 9. สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ผสมให้พอดีหมดในครั้งเดียวแล้วหากใช้ไม่หมด ควรจัดเก็บให้มิดชิดห่างไกลจากเด็ก สัตว์เลี้ยง และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ำหรืออาหาร
 10. ตรวจเช็คอุปกรณ์การฉีดพ่น กระบอกฉีดพ่นยา ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดก่อนที่จะนำไปฉีดพ่น

กระบอกฉีดพ่นยา

การปฏิบัติตนขณะทำการฉีดพ่น

 1. สวมเสื้อผ้ามิดชิด เช่น กางเกงขายาว เสื้อแขนยาวสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น หน้ากากที่มีไส้กรองอากาศ ถุงมือ หมวก เป็นต้น
 2. ไม่ควรรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะฉีดพ่นหรือในบริเวณที่ทำการฉีดพ่น
 3. ขณะฉีดพ่นควรกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้พ้นจากบริเวณนั้น
 4. ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่ลมแรง หรือฝนตก และควรยืนอยู่เหนือลมเสมอ
 5. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีการรั่วซึมของสาร ในขณะฉีดพ่น
 6. ในกรณีที่หัวฉีดเกิดการอุดตัน ห้ามใช้ปากเป่าหัวฉีดพ่นนั้น

การปฏิบัติตนหลังทำการฉีดพ่น

 1. ในกรณีที่เกษตรกรมีการสัมผัสสารเคมีฯ ทางผิวหนังให้ทำการล้างชำระด้วยน้ำสะอาดนานๆอย่างน้อย 15 นาที รีบอาบน้ำฟอกสบู่ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดทันที
 2. การซักชุดที่ใส่ฉีดพ่นควรแยกซักจากเสื้อผ้าอื่นๆ และไม่นำชุดสวมใส่สำหรับฉีดพ่นสารเคมี
 3. ชำระล้างอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยแยกชำระล้างจากอุปกรณ์เครื่องมือปกติทันที
 4. ไม่เข้าไปในบริเวณที่ฉีดพ่นสารเคมีในระยะเวลาที่ไม่ปลอดภัย
 5. ไม่เก็บพืชผักมาขาย หรือรับประทานก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในฉลาก

รายละเอียดเพิ่มเติม