เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

เอสเค เอ็นสเปรย์ 99 (SK Enspray 99) ไวท์ออยล์ ประโยชน์ สารป้องกันกำจัดแมลง?

สารกำจัดแมลง เอสเค เอ็นสเปรย์99 (SK Enspray99) สารปิโตรเลียมออยล์บริสุทธิ์ (petroleum oil) ไวท์ออยล์ ที่มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ จากองค์กรอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ (Australian Organic) ประเทศออสเตรเลีย

สารกำจัดแมลง เอสเค เอ็นสเปรย์99 (SK EnSpray99)

 • ยี่ห้อ: โซตัส (Sotus)
 • ประเภท: สารกำจัดแมลง
 • ชื่อสามัญ: ปิโตรเลียมออยล์ (petroleum oil)
 • สารสำคัญ: petroleum oil ... 83.9% W/V EC
 • กลุ่มสารเคมี: Aliphatic hydrocarbon

เอสเค เอ็นสเปรย์99 (SK EnSpray99) เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช ที่ผลิตจากขบวนการกลั่นน้ำมันดิบธรรมชาติ ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษ SK UCO Lube process จดลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอสเค คอร์เปอเรชั่น ประเทศเกาหลี

สารกำจัดแมลง เอสเค เอ็นสเปรย์ 99 (SK Enspray99) ไวท์ออยล์

ประโยชน์

เอสเค เอ็นสเปรย์99 ใช้ประโยชน์เพื่อช่วยกำจัดเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่

เอสเค เอ็นสเปรย์99 เหมาะสำหรับใช้ในไม้ผล เช่น พืชตระกูลส้ม มะนาว ทุเรียน มะม่วง ลำไย น้อยหน่า ฯลฯ พืชผัก เช่น พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ฯลฯ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯ

คุณสมบัติ

 • เอสเค เอ็นสเปรย์99 อยู่ในรูปน้ำใสไม่มีสี (ไวท์ออยล์)
 • มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดแมลง ด้วยกระบวนการผลิตแบบพิเศษที่กลั่นแยกเฉพาะสารน้ำมันที่มีจำนวนคาร์บอน ( C ) เฉลี่ย 24 อะตอมเท่านั้น
 • ทนต่อแสงแดด (รังสียูวี) ได้ดี จึงให้ผลในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ดีอย่างสม่ำเสมอ
 • ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและสลายตัวโดยธรรมชาติ (biodegradable)
 • ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ (organic farming)
 • ปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยระยะเวลาหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 1 วัน
 • ช่วยทำให้ผิวผลไม้ดูเป็นมันเงา เพิ่มความสวยงาม และขายได้ราคา
 • ด้วยคุณสมบัติ ควิกเบรค (Quick break property) ที่ดี ทำให้ เอสเค เอ็นสเปรย์99 จับยึดเกาะติดผิวพืชได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากการพ่นได้.

กลไกการทำงาน

1. กำจัดแมลงศัตรูพืช

ควิกเบรค (Quick break property) เอสเค เอ็นสเปรย์ 99 ไวท์ออยล์

 • เอสเค เอ็นสเปรย์99 มีผลต่อชั้นผนังลำตัว และไขที่เคลือบลำตัวแมลง ทำให้ผนังลำตัวอ่อนตัวลง แมลงสูญเสียน้ำจากร่างกาย และเกิดความผิดปกติของการลอกคราบ ทำให้แมลงถึงตายได้
 • เอสเค เอ็นสเปรย์99 มีผลต่อระบบหายใจของแมลง โดยจะขัดขวางการเข้า-ออกของอากาศผ่านทางรูหายใจ และท่ออากาศภายในตัวแมลง ทำให้แมลงหายใจไม่ออก ขาดก๊าซออกซิเจนและเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเป็นพิษต่อแมลง
 • เอสเค เอ็นสเปรย์99 มีผลต่อระบบประสาทของแมลง โดยเป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้เกิดความผิดปกติของการถ่ายทอดกระแสประสาท และการประสานงานระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อหดตัว และแมลงตายในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ยับยั้งการเข้าทำลายพืช

 • ยับยั้งการวางไข่
 • ยับยั้งการดูดกินน้ำเลี้ยงในพืช

เอสเค เอ็นสเปรย์ (SK Enspray99) ไวท์ออยล์

เอสเค เอ็นสเปรย์99 มีผลต่อพฤติกรรมของแมลง โดยทั่วไปก่อนแมลงจะวางไข่หรือดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชเป็นอาหาร แมลงจะใช้อวัยวะต่างๆ เช่น หนวดในการรับกลิ่นจากพืช หรือใช้ปลายขา หรือส่วนท้องในการสัมผัสกับผิวพืช เพื่อตรวจสอบว่าใช่พืชอาหารหรือไม่ ถ้าใช่จึงจะวางไข่ หรือดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชนั้น ภายหลังการพ่น

เอสเค เอ็นสเปรย์99 ส่วนหนึ่งจะเคลือบบนผิวของใบพืชและผล เหมือนฟิล์มบางๆ ซึ่งปิดกั้นกลิ่นและสารเคมีจากพืช ขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะเคลื่อนย้ายผ่านผิวใบ และปากใบพืชเข้าสู่ภายในเซลล์พืช ทำให้การรับกลิ่น ประสาทสัมผัส และการรับรู้รวมทั้งพฤติกรรมของแมลงเปลี่ยนไป แมลงไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพืชนั้นเป็นพืชอาหารหรือไม่ จึงอพยพไปที่อื่น พืชปลูกจึงปลอดภัยต่อการทำลายของแมลง

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราและวิธีใช้

 • พ่นแบบเดี่ยวๆ ใช้อัตรา 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำห่างกัน 7-10 วัน
 • พ่นร่วมกับสารชนิดอื่นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
เอสเค เอ็นสเปรย์ (SK Enspray99) ไวท์ออยล์

เอสเค เอ็นสเปรย์99 มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลงหลายชนิดได้ดี เช่น สารอะบาเมกติน (แจคเก็ต), สารอีมาเมกตินเบนโซเอต (โซเวล), สารไดโนที่ฟูแรน (เท็นจู, สตาร์เกิล),สารไดโนทีฟูแรน + อีโทเฟนพรอกซ์ (โอชิน), สารพิริมฟอส-เมทิล (ลิพพ์) ,สารไดเมทโธเอท และสารมาลาไธออน เป็นต้น

 • หนอนชอนใบส้ม อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนชอนใบส้ม ช่วงส้มเขียวหวานแตกใบอ่อน
 • เพลี้ยไก่แจ้ส้ม อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด 
 • เพลี้ยแป้งกระเจี๊ยบเขียว อัตรา 120 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งในกระเจี๊ยบเขียว
 • เพลี้ยหอย อัตรา 25-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร แช่เหง้าขมิ้นนานประมาณ 10-15 นาที ก่อนนำไปปลูก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ เอสเค เอ็นสเปรย์99

เอสเค เอ็นสเปรย์ (SK Enspray99) ไวท์ออยล์
 • ห้ามผสม เอสเค เอ็นสเปรย์99 กับสารจำพวก กำมะถัน, แคปแทน,โพรพาไกต์ (โอไม้ท์) และสารจับใบทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดใบไหม้
 • ถ้ามีการพ่นสารจำพวก กำมะถัน (ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง), แคปแทน และ โพรพาไกต์ (โอไม้ท์) แล้ว ให้เว้นห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงสามารถพ่น เอสเค เอ็นสเปรย์99 ได้
 • การผสม เอสเค เอ็นสเปรย์99 ร่วมกับสารชนิดอื่น ควรผสมสารชนิดน้ำและผงให้เข้ากันกับน้ำให้ดีก่อนแล้วจึงเติม เอสเค เอ็นสเปรย์99 ลงไป กวนอีกครั้งให้เข้ากันดีแล้วจึงเริ่มพ่น
 • ควรพ่นให้ เอสเค เอ็นสเปรย์99 เปียกทั่วทุกส่วนของพืชอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณที่แมลงเข้าทำลาย
 • ขณะพ่นควรกวนสารให้เข้ากันอยู่เสมอ
 • หลีกเลี่ยงการพ่นขณะอากาศร้อนจัด และอากาศปิด (ไม่มีแดด).

วิธีเก็บรักษา: ต้องเก็บ เอสเค เอ็นสเปรย์99 ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม