Skip to main content

✓ต้นไม้: 'เพชรไตรบุญ' พืชถิ่นเดียว ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

เพชรไตรบุญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

เพชรไตรบุญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ceropegia tribounii Kidyoo จัดเป็นพืชในสกุล Ceropegia อยู่ในวงศ์โมก (Apocynaceae) ซึ่งพันธุ์พืชนี้ ทางเราจัดไว้ในกลุ่มไม้ดอก

นิเวศวิทยา

ต้นเพชรไตรบุญ เป็นพืชที่มีความจำเพาะกับระบบนิเวศเขาหินปูน ในประเทศไทยพบขึ้นตามที่โล่ง ทุ่งหญ้าบนเขาหินปูนกร่อน ดินเป็นด่าง ที่ความสูงประมาณ 700 ม. จากระดับทะเล

การกระจายพันธุ์

การกระจายพันธุ์ของเพชรไตรบุญ พบกระจายพันธุ์ที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย

เพชรไตรบุญ ออกดอกเดือนไหน

ต้นเพชรไตรบุญ ออกดอกและเป็นผล ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

สถานภาพ

เพชรไตรบุญ เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย (endemic) พบในประเทศไทยเท่านั้น เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa 205(1): 59. 2015

ต้นไม้ เพชรไตรบุญ พืชถิ่นเดียว ลักษณะ ออกดอกเดือนไหน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเพชรไตรบุญ

  • ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน
  • ลำต้น: ลำต้นตั้งตรง ทุกส่วนมีน้ำยางใส
  • ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปแถบถึงรูปใบหอกแกมรูปแถบ โคนสอบ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม ขอบเรียบ ม้วนลงเล็กน้อย ก้านสั้นมาก
  • ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ก้านสั้นมาก กลีบเลี้ยงสี เขียวแกมเหลืองหรือสีเขียว รูปใบหอกแคบ เกลี้ยง ปลายแหลม กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอดรูปคนโท ตั้งตรง ปลายโค้ง เล็กน้อย หลอดดอกสีเหลืองถึงสีขาวแกมเหลือง มีแถบสีม่วง 5 เส้น เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง แฉกกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ กลับกว้าง เชื่อมกันที่ปลายกลีบ ปลายเรียวแหลม มีแต้มสีน้ำตาลแกมเหลือง
  • ผล: ผลแตกด้านเดียว (follicles) รูปใบหอก แกมรูปแถบ
  • เมล็ด: เมล็ดรูปขอบขนานแกมรูปไข่ มีกระจุกขนสีขาว
*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง: นัยนา เทศนา, พาโชค พูดจา. 2564. พรรณไม้สำคัญในระบบนิเวศเขาหินปูนประเทศไทย. กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้; สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช; กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น