Skip to main content

✓ต้นไม้: มะลิเขี้ยวงู (มะลิป่า,กรงจัน) ลักษณะ มะลิพื้นเมืองไทย

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

มะลิเขี้ยวงู (มะลิป่า,กรงจัน) ลักษณะ มะลิพื้นเมืองไทย
Photo by Natureman Thaimountain

มะลิเขี้ยวงู

มะลิเขี้ยวงู พบครั้งแรกของโลกในประเทศเมียนมา เมื่อปี พ.ศ.2380 สำหรับในไทยพบครั้งแรกในอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี โดย A. Marcan ชาวอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2467

ชื่อวิทยาศาสตร์

มะลิเขี้ยวงู ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Jasminum decussatum Wall. ex G.Don อยู่ในสกุล Jasminum (ชื่อสกุล Jasminum มาจากภาษาอาหรับคำว่า yasmin ที่ใช้เรียกมะลิ พืชสกุลนี้ทั่วโลกพบ 197 ชนิด ในไทยพบอยางน้อย 35 ชนิด) จัดอยู่ในวงศ์ Oleaceae มะลิเขี้ยวงู เป็นพันธุ์พืชที่เราจัดไว้ในกลุ่มไม้ดอกหอม

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Jasminum puberulum Ridl.

ชื่อไทย

ชื่อทางการของพืชชนิดนี้ (อ้างอิงจาก ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557) มีชื่อไทยว่า "มะลิเขี้ยวงู" และมีชื่ออื่น (ชื่อพื้นเมือง, ชื่อท้องถิ่น) ว่า กรงจัน (ภาคเหนือ); มะลิป่า (นครราชสีมา)

มะลิเขี้ยวงู (มะลิป่า, กรงจัน) ลักษณะ มะลิพื้นเมืองไทย
Photo by Natureman Thaimountain

ถิ่นกำเนิด

มะลิเขี้ยวงู ในประเทศไทย พบขึ้นตามป่าละเมาะ ชายป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาที่มีความสูงจากระดับทะเลฯไม่เกิน 1,000 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้

การแพร่กระจายพันธุ์มะลิเขี้ยวงู

ในเมียนมา ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะลิเขี้ยวงู

  • ลักษณะวิสัย: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ทอดยาวได้ไกล 2-7 เมตร
  • ลำต้น: มีขนสั้นนุ่มหรือขนยาวตามกิ่งอ่อน
  • ใบ: ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงกันข้าม รูปรี รูปไข่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก
  • ดอก: ออกดอกเป็นช่อกระจุกและแยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อละกว่า 15 ดอก กลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน แต่จะมีกลิ่นหอมแรงในช่วงกลางคืน ดอกบานเพียงวันเดียวก็ร่วงโรย ขนาดดอก 1-2 ซม. ดอกสีขาวหม่น ดอกเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 7-8 กลีบ รูปใบหอก ปลายกลีบแหลมถึงเรียวแหลม เมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าว และปลายกลีบโค้งงอ ออกดอกในราวเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน
  • ผล: ผลรูปรีกว้าง ออกเป็นคู่ ขนาด 0.6-1 ซม. ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ มีเมล็ดเดียว
*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง: Natureman Thaimountain, Forest Botany Division (BKF), Plants of the World Online (POWO)

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น