Skip to main content

✓ต้นไม้: สาคูด่าง สาคูลาย ว่านนกยูงด่าง วิธีปลูก ดูแล ไม้มงคล

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ปัจจุบันความนิยมและกระแสการปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะไม้ที่มีสีสันแปลกตาหรือมีลักษณะโดดเด่นเช่น ไม้ใบด่าง ทำให้ราคาไม้ประดับพุ่งสูงขึ้นตามกลไกความต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี้จึงจะขอแนะนำพืชที่มีลักษณะใบด่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พบเห็นมาตั้งแต่อดีต ใบมีลวดลายที่สวยงามและราคาไม่สูงมากนัก (ราคาตลาดอยู่ที่ 50 - 150 บาทต่อต้น) ได้แก่ "สาคูใบด่าง" หรือ "มันสาคูใบลาย" หรือ "ว่านนกยูงด่าง"

ต้นไม้: สาคูด่าง สาคูลาย ว่านนกยูงด่าง วิธีปลูก ดูแล ไม้มงคล

สาคูด่าง สาคูลาย ว่านนกยูงด่าง

ลักษณะทั่วไป

ต้นสาคูด่าง หรือ ว่านนกยูงด่าง มีชื่อเรียกอื่น เช่น ว่านนกขวา (แม่ฮ่องสอน) บุเรงนอง (กรุงเทพฯ) มีลักษณะคล้ายตันมันสาคูที่อยู่ในวงศ์คล้า (Mrantaceae) เป็นไม้ล้มลุกมีอายุอยู่ได้หลายฤดู เหง้ามีสีขาว เนื้อในเหง้ามีสีขาวอมเทา ใบรูปไข่ขอบใบขนาน ใบเรียบ พื้นใบมีลายสีขาวเป็นแถบสลับกับสีเขียวพาดบนใบสวยคล้ายนกยูง

ต้นสาคูด่าง ไม้มงคล

ตามตำราว่านโบราณมีการนำต้นมันสาคูด่างมาใช้ปลูกเป็นไม้มงคล เพื่อป้องกันเสนียดจัญไรแก่ครอบครัวหรือผู้อยู่อาศัย โดยถ้านำหัวว่านมาเสกด้วยคาถา แล้วนำหัวว่านติดตัวจะปลอดภัยแคล้วคลาดจากศัตรูและอันตราย รวมทั้งเป็นว่านเสน่ห์มหานิยมทำให้ผู้คนสนใจ ค้าขายดี

สรรพคุณ สาคูด่าง

มีการใช้หัวมันสาคูด่างต้มเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ร้อนใน รักษาเด็กที่เป็นอีสุกอีใสแก้เจ็บคอ แต่บางครั้งว่านนกยูงมีหัวหรือเหง้าที่มีสีเทาลักษณะแตกต่างจากสาคูใบด่างที่มีเหง้าสีขาวที่นำมาใช้ในการบริโภคได้

วิธีปลูก ดูแล และการขยายพันธุ์

การปลูกสาคูด่าง ใช้วิธีเดียวกับต้นมันสาคูใบเขียวธรรมดา โดยปลูกในสภาพดินร่วนหรือร่วนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ และระบายน้ำได้ดี ทนทานต่อสภาพร่มเงาได้ ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนปลายของเหง้า หน่อ และต้นอ่อนที่เกิดบริเวณลำต้น และสามารถสร้างเหง้าได้เช่นเดียวกับมันสาคูใบเขียวธรรมดา

ต้นไม้: สาคูด่าง สาคูลาย ว่านนกยูงด่าง วิธีปลูก ดูแล ไม้มงคล

โดยพบมีการเริ่มสร้างเหง้าแรกเมื่ออายุประมาณ 3 - 4 เดือน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้บริโภคได้ เมื่ออายุตั้งแต่ 8 - 9 เดือนขึ้นไป โดยเหง้าทั้งมันสาคูและมันสาคูใบด่างจะมีการสะสมเม็ดแป้งจากบริเวณศูนย์กลางเกือบกึ่งกลางเหง้า เม็ดแป้งมีขนาดโตเต็มที่พบทั้งเหง้าช่วง 34 สัปดาห์ เม็ดแป้งมีรูปไตหรือรีแกมไข่ ความยาวเฉลี่ย 6 - 250 ไมโครเมตร

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษามันสาคูและมันสาคูใบด่างจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต ลักษณะทางกายวิภาค เซลล์วิทยา และ allozyme จากไอโซไซม์ พบว่า มันสาคูใบเขียวธรรมดา และ มันสาคูใบด่าง มีระดับความคล้ายคลึงกัน 80 - 95%

ซึ่ง The Plant List รายงานว่าต้นสาคูด่าง (Maranta arundinacea var.variegata) เป็นชื่อพ้อง (synonym) ของมันสาคู (Maranta arundinacea L.) โดยมีตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเป็น Herbarium specimens จาก Royal Botanic Gardens, Kew ในระบบฐานข้อมูลของ GBIF (Global Biodiversity Information Facility และพบมีการบันทึกเป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ตั้งแต่ปี 2431 ใน Gartenflora ฉบับที่ 37 โดย Regel ซึ่งรวบรวมในระบบฐานข้อมูลของ Plantillustrations ในชื่อของ Phrynium variegatum N.E.Br.

จะเห็นได้ว่าต้นสาคูด่าง หรือ ว่านนกยูงมีหลักฐานการพบเจอมากว่า 100 ปี ทั้งมีคุณประโยชน์หลากหลายทั้งในแง่การปลูกเพื่อใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงาม หรือการนำเหง้าหรือหัวมาใช้ในการบริโภคยามขาดแคลนได้แล้ว ยังมีคุณสมบัติทางว่านป้องกันสิ่งอัปมงคลและเสริมเสน่ห์มหานิยมตามตำราโบราณอีกด้วย

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง: พัชร ปิริยะวินิตร; น.ส.พ. กสิกร กรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น