✓ต้นไม้: เก๋งจีน'ทับทิม' (Echidnopsis ericiflora) เก๋งทับทิม

*ดูราคา เก๋งจีน ดอกเก๋งจีน สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

Echidnopsis ericiflora: เก๋งจีนทับทิม (อิชิดน็อปซิส อิริคซิฟลอรา)

เก๋งจีนทับทิม: Echidnopsis ericiflora

เก๋งจีนทับทิมเป็นไม้อวบน้ำที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ลำต้นเป็นปุ่มนูนเรียงเป็นระเบียบ เลื้อยทอดยาวไปตามแนวระนาบพื้น ดูคล้ายงู ออกดอกเป็นรูปเหยือก มีลักษณะคล้ายผลทับทิม ดอกสีแดงเข้มอมม่วง สวยงาม น่ารักมาก

ชื่อไทย

สำหรับชื่อไทยที่ใช้เป็นทางการ หรือ ชื่อราชการของพืชชนิดนี้ ยังไม่มีชื่อไทย จึงสามารถใช้เป็นชื่อทับศัพท์ตามชื่อวิทยาศาสตร์ Echidnopsis ericiflora ว่า "อิชิดน็อปซิส เอริซิฟลอรา"

แต่ก็มีชื่อไทยที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมพันธุ์ไม้ ว่า เก๋งจีนทับทิม, เก๋งทับทิม, เก๋งดอกทับทิม คงน่าจะเรียกตามลักษณะดอกที่ดูคล้ายผลทับทิม นั่นเอง

ซึ่งในบทความนี้ ทางเราจึงขอใช้ชื่อไทยตามชื่อที่นิยมเรียกกันว่า "เก๋งจีนทับทิม"

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)

"เก๋งจีนทับทิม (เก๋งทับทิม)" ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Echidnopsis ericiflora Lavranos จัดเป็นพืชในสกุล Echidnopsis อยู่ในวงศ์ Apocynaceae, วงศ์ย่อย Asclepiadoideae

ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก คือ "Echidna" แปลว่า งูพิษ กับคำว่า "opsis" แปลว่า ปรากฏ จึงสื่อถึงลักษณะของลำต้นและกิ่งที่ยาวและเลื้อยไปตามพื้นคล้ายกับงู

ความหมายของคำระบุชนิด "ericiflora" สื่อถึงลักษณะดอกที่มีลักษณะคล้ายกับดอกเอริก้า (Erica)

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Ceropegia ericiflora (Lavranos) Bruyns

นิเวศวิทยา

ต้นเก๋งจีนทับทิม (เก๋งทับทิม) ในธรรมชาติพบขึ้นตามพื้นดินทราย ภายใต้พุ่มไม้

การกระจายพันธุ์

การกระจายพันธุ์ของเก๋งจีนทับทิม (เก๋งทับทิม) เป็นพืชถิ่นเดียว พบเฉพาะในประเทศเคนยา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นเก๋งจีนทับทิม เป็นไม้อวบน้ำขนาดเล็ก เลื้อยและออกรากไปตามพื้น ยาวได้ประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก ออกดอกที่ยอด หรือใกล้ปลายยอดของลำต้น ปลายดอกแยกเป็น 5 แฉก ดอกสีแดงเข้มอมม่วง ผิวเกลี้ยง

วิธีปลูก และการดูแล

ต้นเก๋งจีนทับทิม (เก๋งทับทิม) เป็นไม้อวบน้ำที่ปลูกเลี้ยงง่าย ชอบแสงแดดรำไร สามารถปลูกในโรงเรือน หรือในบริเวณที่ได้รับแสงแดดครึ่งวัน ชอบวัสดุปลูกที่โปร่ง ระบายน้ำดี แห้งเร็ว ควรเลี้ยงแบบแห้ง ๆ ไม่ชอบดินชื้นแฉะนาน อาจเน่าได้ง่าย จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย แต่ควรรดน้ำเมื่อดินแห้ง

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ต้นเก๋งจีนทับทิม (เก๋งทับทิม) สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีชำกิ่ง โดยวางลำต้นไว้บนผิวดินในแนวราบ รากจะแทงออกมาเอง โดยไม่จำเป็นต้องกลบดิน

*ดูราคา เก๋งจีน ดอกเก๋งจีน สายพันธุ์ต่างๆ ...

References: POWO, LLIFLE