Skip to main content

✓ต้นไม้: เหน่ง, ขี้กะลุ่ย (พรมคต) ลักษณะ สรรพคุณทางสมุนไพร

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ต้นไม้: เหน่ง, ขี้กะลุ่ย (พรมคต) ลักษณะ สรรพคุณทางสมุนไพร Homalium caryophyllaceum

เหน่ง, ขี้กะลุ่ย (พรมคต)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)

เหน่ง (พรมคต) ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Homalium caryophyllaceum (Zoll. & Moritzi) Benth. จัดเป็นพืชในสกุล Homalium อยู่ในวงศ์สนุ่น (Salicaceae) ซึ่งพันธุ์พืชนี้ ทางเราจัดไว้ในกลุ่มสมุนไพร

ชื่อพ้อง (Synonyms)

 • Blakwellia caryophyllacea Zoll. & Moritzi
 • Blakwellia longiflora Miq.
 • Cordylanthus frutescens Blume
 • Homalium cordylanthus Benth.
 • Homalium frutescens (Blume) Warb.
 • Homalium hosei Merr.
 • Homalium obovale Miq.
 • Homalium sumatrana Miq.

ชื่อไทย

ชื่อที่เป็นทางการ หรือ ชื่อราชการของพืชชนิดนี้ มีชื่อไทยว่า พรมคต (อ้างอิงจากข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย; เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557)

ต้นพรมคต มีชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ว่า - และยังมีชื่ออื่น ๆ ที่เป็นชื่อพื้นเมือง หรือชื่อท้องถิ่น ว่า เหน่ง แหนง (ภาคใต้), พรมคต (ตราด), ขี้กะลุ่ย (อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ), ขี้โคย (อ.เมือง ยโสธร), ดูกทาม (อ.บ้านดุง อุดรธานี), ผีหมอบ (อ.เจริญศิลป์ สกลนคร)

นิเวศวิทยา

ต้นเหน่ง (พรมคต) ในประเทศไทยพบขึ้นในที่โล่งแจ้ง ชายป่า หรือริมน้ำ ในเขตที่ราบน้ำท่วมถึง และในป่าบุ่งป่าทาม ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 ม.

การกระจายพันธุ์

การกระจายพันธุ์ของเหน่ง (พรมคต) ในไทยพบกระจายพันธุ์กว้าง แต่ค่อนข้างหายาก พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจังหวัดตราด ต่างประเทศพบในลาว กัมพูชา เวียดนามตอนใต้ คาบสมุทรมาเลเซีย เกาะบอร์เนียว และเกาะชวา

เหน่ง (พรมคต) ออกดอกเดือนไหน

ต้นเหน่ง (พรมคต)ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน

ต้นไม้: เหน่ง, ขี้กะลุ่ย (พรมคต) ลักษณะ สรรพคุณทางสมุนไพร Homalium caryophyllaceum

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเหน่ง (พรมคต)

 • ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น สูง 5-15 ม.
 • ลำต้น: เปลือกเรียบหรือแตกเป็นสะก็ด ตามกิ่งอ่อน ก้านใบ และใบมีขนสั้นประปราย-เกลี้ยง
 • ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี หรือรูปขอบขนาน ยาว 8-17 ซม. ปลายใบแหลม-เรียวแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย และมีจุดต่อม 1 จุดที่ปลายฟันเลื่อยแต่ละซี่ โคนใบมน-แหลม ผิวใบด้านบนมันเงา มีเส้นแขนงใบข้างละ 7-10 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม.
 • ดอก: ช่อดอกแบบกระจะ ออกตามซอกใบ ยาว 5-15 ซม. มีขนสั้น มีดอกย่อย 3 ดอก/กระจุก ก้านดอกย่อยยาว 1-2 มม. ฐานรองดอกและโคนกลีบเลี้ยงเป็นรูปกรวย ยาวถึง 6 มม. (ดูคล้ายก้านดอกย่อย) กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5-7 กลีบ มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน สีขาวอมเขียว รูปใบหอก ยาว 2-2.5 มม. มีเกสรเพศผู้ติดเป็นกระจุกๆ ละ 3-4 เกสร และติดตรงข้ามกลีบดอก ที่โคนเกสรมีต่อมสีเหลือง 5-7 ต่อม
 • ผล: ผล ไม่มีข้อมูล

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ของเหน่ง (พรมคต) สามารถนำมาเป็นสมุนไพร แก่น แช่น้ำดื่ม ขับเสลด แก้ไอ และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เนื้อไม้แข็งแรง ใช้ในงานก่อสร้าง ทำเสาเถียงนา มอดไม่กิน และไม้ทำฟืนหรือเผาถ่าน

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง: มานพ ผู้พัฒน์, ปรีชา การะเกตุ, ขวัญใจ คำมงคล และศรัณย์ จิระกร. 2561. ป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสาน. สำนักงานหอพรรณไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น