Skip to main content

✓ต้นไม้: มะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) มะลิพื้นเมืองไทย ไม้ดอกหอม

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ต้นไม้: มะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) มะลิพื้นเมืองไทย ไม้ดอกหอม Jasminum elongatum

มะลิไส้ไก่, เครือไส้ไก่ (Common Malayan jasmine)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)

มะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. จัดเป็นพืชในสกุล Jasminum อยู่ในวงศ์มะลิ (Oleaceae) ซึ่งพันธุ์พืชนี้ ทางเราจัดไว้ในกลุ่มไม้ดอกหอม

ชื่อไทย

ชื่อที่เป็นทางการ หรือ ชื่อราชการของพืชชนิดนี้ มีชื่อไทยว่า มะลิไส้ไก่ (อ้างอิงจากข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย; เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557)

ต้นมะลิไส้ไก่ มีชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) ว่า Common Malayan jasmine และยังมีชื่ออื่น ๆ ที่เป็นชื่อพื้นเมือง หรือชื่อท้องถิ่น ว่า มะลิไส้ไก่ เขี้ยวงู ดอกเสี้ยว ไส้ไก่ (ภาคกลาง), มะลิย่าน มะลิเถื่อน ลิ (ภาคใต้), เครือไส้ไก่ (เลย), ดอกใบ, มอกส่วยเตาะ, มะลิจี่เลี่ยม, มะลิป่า, มะลิฝรั่ง, มะลิเลี่ยม, ลิ, ไลไก่, เสี้ยวต้น, ไส้ไก่

นิเวศวิทยา

ต้นมะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) ในประเทศไทยพบขึ้นตามชายป่าดงดิบแล้ง ป่าผลัดใบ และป่าบุ่งป่าทาม ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,000 ม.

การกระจายพันธุ์

การกระจายพันธุ์ของมะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) เป็นมะลิพื้นเมืองของไทย พบได้ค่อนข้างง่ายตามป่าธรรมชาติ กระจายทั่วประเทศไทย ต่างประเทศพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของออสเตรเลีย

มะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) ออกดอกเดือนไหน

ต้นมะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ผลแก่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

ต้นไม้: มะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) มะลิพื้นเมืองไทย ไม้ดอกหอม Jasminum elongatum

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่)

  • ลักษณะวิสัย: ไม้เลื้อยหรือไม้พุ่มรอเลื้อย ยาว 2-4 ม.
  • ลำต้น: ตามกิ่งอ่อน ก้านใบ และช่อดอกมีขนสั้น
  • ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง หรือรูปใบหอก ยาว 2-7 ซม. ปลายใบแหลม-เรียวแหลม หรือมีติ่งหนาม โคนใบมน-กลม ผิวใบด้านล่างมีขนประปราย-เกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 2-6 เส้น ปลายเส้นโค้งจรดกัน นูนชัดเจนที่ผิวใบด้านล่าง ก้านใบ ยาว 3-7 มม.
  • ดอก: ช่อดอกแบบกระจุกสั้น ออกตามปลายกิ่ง มี 3-10 ดอก/ช่อ มีใบประดับสีเขียวคล้ายใบ 1 คู่ ยาว 0.5-1 ซม. ดอกสีขาวคล้ายดอกมะลิบ้าน มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 7-9 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน ปลายแยกเป็นเส้นยาว 4-11 มม. มีขน กลีบดอกโคนเป็นหลอดยาว 1.5-2.5 ซม. แฉกกลีบดอกรูปขอบขนาน ยาว 0.6-1.2 ซม.
  • ผล: ผลรูปรีปลายกลม ยาว 8 มม. ผิวเกลี้ยงมันเงา ติดเป็นผลแฝดที่มีโคนเชื่อมติดกัน

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ของมะลิไส้ไก่ (เครือไส้ไก่) สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ดอกหอม เก็บดอกไม้บูชาพระ

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง: มานพ ผู้พัฒน์, ปรีชา การะเกตุ, ขวัญใจ คำมงคล และศรัณย์ จิระกร. 2561. ป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสาน. สำนักงานหอพรรณไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook