เริ่มแล้ว!! ลาซาด้า 3.3 ↓

» เซลใหญ่ ลดแรงกว่า 90%*

✓ต้นไม้: โมกหลวงแดง โมกหลวงกลายพันธุ์ ดอกสีแดง กลิ่นหอม

ลักษณะเด่นของ 'โมกหลวงแดง' คือ กลีบดอกสีแดงเข้ม ก้านดอกแดงเข้มอมดำ ซึ่งแปลกและแตกต่างไปจากต้นแม่เดิมอย่างชัดเจน ดอกมีกลิ่นหอมชื่นใจ หากดูเผิน ๆ ดอกจะมีลักษณะคล้ายดอกลั่นทมที่ย่อส่วนลงมา ซึ่งลักษณะดอกสีแดงเข้มตัดกับใบสีเขียวแบบนี้ ยิ่งช่วยสร้างความโดดเด่น สวยงาม แปลกตา ได้เป็นอย่างดี

ดอกโมกหลวงแดง (Holarrhena pubescens Mok-Luang-Daeng)

โมกหลวงแดง Holarrhena pubescens

'โมกหลวงแดง' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Holarrhena pubescens 'Mok Luang Daeng' (โฮลารีน่า พูเบสเซนส์) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลโฮลารีน่า Holarrhena ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae.

'โมกหลวงแดง' เกิดจากการกลายพันธุ์ (Mutation) มาจาก "โมกหลวงชมพู" Holarrhena pubescens 'Mok Luang Chomphu' ซึ่งโดยปกติแล้ว ต้นโมกหลวงชมพูเดิมจะมีดอกสีชมพู แต่เมื่อขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด จึงเกิดการกลายพันธุ์เป็น "ดอกสีแดงเข้ม"

จุดสังเกตความแตกต่างระหว่าง โมกหลวงแดง กับ โมกหลวง(ดอกสีขาว)ทั่วไป ในกรณีที่ยังไม่ออกดอก คือ ต้นโมกหลวงแดงที่ข้อใบของยอดอ่อนจะมีแต้มสีชมพู นอกนั้นลักษณะอื่น ๆ โดยรวมก็แทบไม่แตกต่างกับโมกหลวงทั่วไป

ต้นโมกหลวงแดง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป หรือเป็นไม้สะสมของนักสะสมพรรณไม้แปลก เป็นพรรณไม้ประดับที่ปลูกเลี้ยงง่าย สามารถปลูกเลี้ยงเป็นไม้กระถางได้ หรือปลูกลงดินกลางแจ้ง เป็นไม้ยืนต้นที่ช่วยสร้างร่มเงาและสร้างบรรยากาศร่มรื่นได้ดี

การปลูกเลี้ยงและดูแล ต้น'โมกหลวงแดง'ให้ออกดอกและเจริญสมบูรณ์งอกงามดี ควรปลูกในบริเวณกลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน หมั่นตัดแต่งกิ่งและตัดใบที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป ควรหมั่นสังเกตเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ตามใบอ่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม