✓ต้นไม้: โมกหลวงแดง โมกหลวงกลายพันธุ์ ดอกสีแดง กลิ่นหอม?

ลักษณะเด่นของ 'โมกหลวงแดง' คือ กลีบดอกสีแดงเข้ม ก้านดอกแดงเข้มอมดำ ซึ่งแปลกและแตกต่างไปจากต้นแม่เดิมอย่างชัดเจน ดอกมีกลิ่นหอมชื่นใจ หากดูเผิน ๆ ดอกจะมีลักษณะคล้ายดอกลั่นทมที่ย่อส่วนลงมา ซึ่งลักษณะดอกสีแดงเข้มตัดกับใบสีเขียวแบบนี้ ยิ่งช่วยสร้างความโดดเด่น สวยงาม แปลกตา ได้เป็นอย่างดี

โมกหลวงแดง Holarrhena pubescens

'โมกหลวงแดง' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Holarrhena pubescens 'Mok Luang Daeng' (โฮลารีน่า พูเบสเซนส์) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลโฮลารีน่า Holarrhena ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae.

ดอกโมกหลวงแดง (Holarrhena pubescens Mok-Luang-Daeng)

'โมกหลวงแดง' เกิดจากการกลายพันธุ์ (Mutation) มาจาก "โมกหลวงชมพู" Holarrhena pubescens 'Mok Luang Chomphu' ซึ่งโดยปกติแล้ว ต้นโมกหลวงชมพูเดิมจะมีดอกสีชมพู แต่เมื่อขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด จึงเกิดการกลายพันธุ์เป็น "ดอกสีแดงเข้ม"

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดสังเกตความแตกต่างระหว่าง โมกหลวงแดง กับ โมกหลวง(ดอกสีขาว)ทั่วไป ในกรณีที่ยังไม่ออกดอก คือ ต้นโมกหลวงแดงที่ข้อใบของยอดอ่อนจะมีแต้มสีชมพู นอกนั้นลักษณะอื่น ๆ โดยรวมก็แทบไม่แตกต่างกับโมกหลวงทั่วไป

ต้นโมกหลวงแดง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป หรือเป็นไม้สะสมของนักสะสมพรรณไม้แปลก เป็นพรรณไม้ประดับที่ปลูกเลี้ยงง่าย สามารถปลูกเลี้ยงเป็นไม้กระถางได้ หรือปลูกลงดินกลางแจ้ง เป็นไม้ยืนต้นที่ช่วยสร้างร่มเงาและสร้างบรรยากาศร่มรื่นได้ดี

การปลูกเลี้ยงและดูแล ต้น'โมกหลวงแดง'ให้ออกดอกและเจริญสมบูรณ์งอกงามดี ควรปลูกในบริเวณกลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน หมั่นตัดแต่งกิ่งและตัดใบที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป ควรหมั่นสังเกตเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ตามใบอ่อน