Skip to main content

✓ต้นไม้: จำปีสีนวล Magnolia 'Si Nuan' ดอกใหญ่ มีกลิ่นหอม

5star

*ดูราคา ต้นจำปี แมกโนเลีย สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

แมกโนเลีย 'จำปีสีนวล' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Magnolia x alba 'Si Nuan' เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลแมกโนเลีย Magnolia ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์แมกโนเลีย Magnoliaceae.

ดอกจำปีสีนวล Magnolia Si Nuan

จำปีสีนวล Magnolia x alba 'Si Nuan'

ว่ากันว่า ที่มาของสายพันธุ์ 'จำปีสีนวล' ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด บ้างก็ว่า จำปีสีนวลเกิดจากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติ จากการเพาะเมล็ดของ "จำปี" Magnolia × alba (DC.) Figlar จึงใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Magnolia × alba 'Si Nuan'

บ้างก็ว่า จำปีสีนวลเป็นลูกผสม ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามชนิด ระหว่าง แม่พันธุ์ คือ "จำปี" Magnolia × alba (DC.) Figlar และพ่อพันธุ์ คือ "จำปา" Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

ซึ่งทั้งสองกรณี มีสิ่งที่เหมือนกันคือ เกิดมาจากจำปี และยังมีจุดสังเกตที่น่าเชื่อได้ว่า จำปีสีนวลมีความใกล้ชิดกับจำปีมากกว่าจำปา คือใบของจำปีสีนวล มีลักษณะใบเกลี้ยงเป็นมันคล้ายกับใบจำปี ดอกมีสีเหลืองนวล (ดอกสีอ่อนกว่าดอกจำปา แต่สีเข้มกว่าดอกจำปี)

ดอกจำปีสีนวล คล้ายดอกจำปี แต่มีขนาดใหญ่กว่าดอกจำปีและดอกจำปา ดอกมีกลิ่นหอมแรงชื่นใจ (กลิ่นหอมต่างกับกลิ่นดอกจำปี) ออกดอกดก ออกดอกได้ตลอดปี ติดเมล็ดน้อย เช่นเดียวกับจำปี (จำปีแทบไม่ติดเมล็ดเลย)

ต้น'จำปีสีนวล' เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา สร้างบรรยากาศร่มรื่นได้ดี ส่งกลิ่นหอมโชย เหมาะสำหรับคนที่ชอบรูปทรงดอกจำปี ดอกใหญ่ ๆ ดอกสีเหลืองนวลสวยงาม และยังออกดอกเก่ง ให้ดอกดก มีดอกให้เก็บบูชาพระได้ทุกวัน

การปลูกเลี้ยงและดูแลต้น'จำปีสีนวล'ให้ออกดอกดก และเจริญเติบโตสมบูรณ์งอกงามดี ควรปลูกลงดินมากกว่าปลูกในกระถาง ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำชื้นแฉะขัง ชอบแสงแดดจัดตลอดวัน

*ดูราคา ต้นจำปี แมกโนเลีย สายพันธุ์ต่างๆ ...

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook