ต้นจำปีสีนวล ราคาถูก ซื้อที่ไหน ดอกใหญ่ ออกดอกดกตลอดปี?

แมกโนเลีย 'จำปีสีนวล' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Magnolia x alba 'Si Nuan' เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลแมกโนเลีย Magnolia ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์แมกโนเลีย Magnoliaceae.

จำปีสีนวล

ว่ากันว่า ที่มาของสายพันธุ์ 'จำปีสีนวล' ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด บ้างก็ว่า จำปีสีนวลเกิดจากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติ จากการเพาะเมล็ดของ "จำปี" Magnolia × alba (DC.) Figlar จึงใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Magnolia × alba 'Si Nuan'

ต้นจำปีสีนวล ดอกจำปีสีนวล

บ้างก็ว่า จำปีสีนวลเป็นลูกผสม ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามชนิด ระหว่าง แม่พันธุ์ คือ "จำปี" Magnolia × alba (DC.) Figlar และพ่อพันธุ์ คือ "จำปา" Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซึ่งทั้งสองกรณี มีสิ่งที่เหมือนกันคือ เกิดมาจากจำปี และยังมีจุดสังเกตที่น่าเชื่อได้ว่า จำปีสีนวลมีความใกล้ชิดกับจำปีมากกว่าจำปา คือใบของจำปีสีนวล มีลักษณะใบเกลี้ยงเป็นมันคล้ายกับใบจำปี ดอกมีสีเหลืองนวล (ดอกสีอ่อนกว่าดอกจำปา แต่สีเข้มกว่าดอกจำปี)

ดอกจำปีสีนวล

ดอกจำปีสีนวล คล้ายดอกจำปีขาวธรรมดา แต่มีขนาดใหญ่กว่าดอกจำปีและดอกจำปา ดอกมีกลิ่นหอมแรงชื่นใจ (กลิ่นหอมต่างกับกลิ่นดอกจำปี) ออกดอกดก ออกดอกได้ตลอดปี ติดเมล็ดน้อย เช่นเดียวกับจำปี (จำปีแทบไม่ติดเมล็ดเลย)

ต้นจำปีสีนวล

ต้น'จำปีสีนวล' เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา สร้างบรรยากาศร่มรื่นได้ดี ส่งกลิ่นหอมโชย เหมาะสำหรับคนที่ชอบรูปทรงดอกจำปี ดอกใหญ่ ๆ ดอกสีเหลืองนวลสวยงาม และยังออกดอกเก่ง ให้ดอกดก มีดอกให้เก็บบูชาพระได้ทุกวัน

การปลูกเลี้ยงและดูแล

การปลูกเลี้ยงและดูแลต้น'จำปีสีนวล'ให้ออกดอกดก และเจริญเติบโตสมบูรณ์งอกงามดี ควรปลูกลงดินมากกว่าปลูกในกระถาง ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำชื้นแฉะขัง ชอบแสงแดดจัดตลอดวัน