✓แคคตัส: แมมขนแกะ (แมมมิลลาเรีย โบคาซาน่า มัลติลานาต้า)

*ดูราคา แคคตัส แมมมิลลาเรีย พันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammillaria bocasana 'Multilanata'

แมมขนแกะ PT-001 แคคตัส Mammillaria bocasana-multilanata

แคคตัส 'แมมขนแกะ' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mammillaria bocasana 'Multilanata' (แมมมิลลาเรีย โบคาซาน่า มัลติลานาต้า) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยถูกจัดอยู่ในสกุลแมมมิลลาเรีย Mammillaria ซึ่งอยู่ในวงศ์กระบองเพชร หรือ วงศ์แคคตัส (Cactaceae).

'แมมขนแกะ' เป็นแมมพันธุ์ปลูก ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์มาจาก แมมขนแมว Mammillaria bocasana ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง แล้วเกิดการกลายพันธุ์จนมีลักษณะเด่นที่ขนสีขาวฟูแน่น ดูคล้ายกับขนแกะ จึงนิยมเรียกกันว่า แมมขนแกะ ตามลักษณะขนนั่นเอง ซึ่ง 'แมมขนแกะ' มีความผันแปรที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายมาก เช่น ลักษณะขน ลักษณะหนาม สีของดอก ลักษณะของดอก เป็นต้น

ชื่อสามัญของ 'แมมขนแกะ' ภาษาอังกฤษ คือ Powder Puff Cactus, Powder Puff Pincushion, Powderpuff Pincushion Cactus, Powderpuff Cactus, Snowball Cactus, Fishhooks

'แมมขนแกะ' มีชื่อพ้อง (Synonyms) คือ Mammillaria bocasana var. multilanata hort., Mammillaria bocasana cv. multilanata

*ดูราคา แคคตัส แมมมิลลาเรีย พันธุ์ต่างๆ ...