เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

แคคตัส แมมขนแกะ ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ลักษณะเด่น?

แมมขนแกะ ชื่อวิทยาศาสตร์

แคคตัส 'แมมขนแกะ' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mammillaria bocasana 'Multilanata' (แมมมิลลาเรีย โบคาซาน่า มัลติลานาต้า) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยถูกจัดอยู่ในสกุลแมมมิลลาเรีย Mammillaria ซึ่งอยู่ในวงศ์กระบองเพชร หรือ วงศ์แคคตัส (Cactaceae).

'แมมขนแกะ' เป็นแคคตัสพันธุ์ปลูก ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์มาจาก แมมขนแมว Mammillaria bocasana ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง แล้วเกิดการกลายพันธุ์จนมีลักษณะเด่นที่ขนสีขาวฟูแน่น ดูคล้ายกับขนแกะ จึงนิยมเรียกกันว่า แมมขนแกะ ตามลักษณะขนนั่นเอง 

ซึ่ง 'แมมขนแกะ' มีความผันแปรที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายมาก เช่น ลักษณะขน ลักษณะหนาม สีของดอก ลักษณะของดอก เป็นต้น

แมมขนแกะ

ชื่อสามัญของ 'แมมขนแกะ' ภาษาอังกฤษ คือ Powder Puff Cactus, Powder Puff Pincushion, Powderpuff Pincushion Cactus, Powderpuff Cactus, Snowball Cactus, Fishhooks

'แมมขนแกะ' มีชื่อพ้อง (Synonyms) คือ Mammillaria bocasana var. multilanata hort., Mammillaria bocasana cv. multilanata

รายละเอียดเพิ่มเติม