✓แคคตัส: โอพันเทีย 'สามร้อยยอดด่าง' (Opuntia Variegated)?

แคคตัส โอพันเทีย 'สามร้อยยอดด่าง' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Opuntia monacantha 'Monstruosa Variegata' (โอพันเทีย โมนาคันทา มอนสโทรสซา วาริกาต้า) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลโอพันเทีย Opuntia ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Cactaceae.

แคคตัส โอพันเทีย 'สามร้อยยอดด่าง'

โอพันเทีย สามร้อยยอดด่าง Opuntia monacantha Monstruosa Variegata

คำว่า Monstruosa มาจากภาษาละติน "Monstrosus" หรือ "monstruosus" หมายถึง ผิดธรรมชาติ หรือ แปลกประหลาด Monstrous หรือ Monstrose ในไทยนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "มอนส์"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถิ่นกำเนิดของกระบองเพชร โอพันเทีย 'สามร้อยยอดด่าง' เกิดในสถานเพาะชำจากการกลายพันธุ์ (Mutation) มาจาก โอพันเทีย Opuntia monacantha Haw. มีลักษณะเป็นมอนส์ และ ลักษณะด่าง ในต้นเดียวกัน

กระบองเพชร โอพันเทีย 'สามร้อยยอดด่าง' มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Variegated Joseph's Coat, Variegated Drooping Prickly Pear ในไทยมีชื่ออื่น เช่น โอพันเทียแคระด่าง

ลักษณะพิเศษของโอพันเทีย 'สามร้อยยอดด่าง' โคลน(clone)นี้ที่แตกต่างจากปกติทั่วไป คือ ลักษณะต้นเป็นพุ่ม แตกกิ่งเยอะมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ "โอพันเทีย สามร้อยยอด"

ความสวยงามอยู่ที่ลวดลายด่างตามลำต้น เป็นสีขาวครีมและสีเขียว ปลายยอดใหม่สีชมพูอ่อนหวาน กิ่งหลุดง่าย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่ง เหมาะสำหรับนักสะสมแคคตัส ไม้แปลก