Skip to main content

✓ศัตรูพืช: หอยเชอรี่ กินใบอะไรบ้าง มีถิ่นกำเนิด มาจากที่ไหน

5star

*ดูราคา สารป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ หอยทาก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

✓ศัตรูพืช: หอยเชอรี่ ลักษณะ กินอะไร ถิ่นกำเนิด มาจากไหน

หอยเชอรี่ (Golden Apple Snail)

หอยเชอรี่ (Golden Apple Snail) เป็นหอยทากน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนและเขตร้อนติดต่อกับเขตอบอุ่น อยู่ในวงศ์ Ampullaridae มีหลายสกุลเช่น Asolene, Felipponea, Marisa และ Pomacea 

ถิ่นกำเนิด หอยเชอรี่

หอยเชอรี่ มีต้นกำเนิดอยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา หอยเชอรี่ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย รวมทั้งไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นหอยเชอรี่ที่อยู่ในสกุล Pomacea มีชื่อเต็มทางวิทยาศาสตร์คือ Pomacea canaliculata โดยทั่วไปเรียกว่า หอยเชอรี่, หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือ เป๋าฮื้อน้ำจืด มีสีเหลือง สีเหลืองปนน้ำตาล และสีดำปนเขียว มีการแยกเพศ เป็นตัวผู้และตัวเมีย

หอยเชอรี่เมื่อมีอายุตั้งแต่ 2-3 เดือนสามารถผสมพันธุ์กันได้ หลังจากผสมพันธุ์ช่วง 1-2 วันตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่ม ปกติจะวางไข่อยู่บนต้นไม้ บนกิ่งไม้อยู่ เหนือน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูธรรมชาติคือมดไฟ ไข่จะมีประมาณ 300-4000 ฟอง ขึ้นกับขนาดของหอย และ ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนและจะลงไปอยู่ในน้ำใน 7-10 วัน

อาหารของหอยเชอรี่ กินอะไร

หอยเชอรี่ สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวได้ในทุกสภาพ อาหารของหอยเชอรี่ หอยเชอรี่กินได้ตั้งแต่ตะใคร่น้ำ พืชน้ำที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด พืชน้ำต่างๆ แม้แต่ซากสัตว์ที่ตายอยู่ในน้ำ

เนื่องจากหอยเชอรี่ ชอบกินอาหารที่เป็นพืชอ่อนนุ่มได้ อาหารที่มันชอบ คือ ต้นข้าวกล้า ที่มีอายุ ประมาณ 7-10 วัน ต้นอ่อนของเผือก ซึ่งส่วนใหญ่คือพืชเศรษฐกิจที่ภูมิภาคนี้ปลูกกันอยู่ โดยการกินต้นข้าวของหอยเชอรี่ จะกัดกินส่วนของต้นข้าวที่อยู่ใต้น้ำประมาณ 0.5-1 นิ้วก่อน จากนั้นจะกินที่เหลือหมดทั้งต้น จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที

ดังนั้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมง หอยเชอรี่สามารถทำลายข้าวได้ทั้งไร่ และเนื่องจากหอยเชอรี่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและมีการปรับตัวได้ดีในทุกสภาพ จึงมีแพร่การระบาดของหอยเชอรี่ ไปตามแม่น้ำลำคลอง ซึ่งก็เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร ดังนั้นทุกครั้งที่มีการปลูกข้าวก็ย่อมจะต้องมี โอกาสที่หอยเชอรี่จะระบาดเข้านา

หอยเชอรี่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามในตู้ปลา และเช่นเดียวกับบางประเทศ เช่น ไต้หวัน นั้นนำเข้าเพื่อจะใช้เป็นอาหารเพื่อเสริมกับเนื้อหอยพื้นเมืองที่นิยมบริโภค เช่น หอยเป๋าฮื้อ เพราะหอยเชอรี่ เพาะเลี้ยงได้ง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบบางอย่างที่จะเป็นปัญหา เมื่อมีการรั่วไหล ของหอยเชอรี่ออกสู่ระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ

*ดูราคา สารป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ หอยทาก ...
ที่มา: การใช้สารเคมีกำจัดหอยเชอรี่ โดย นายนารถ พรหมรังสรรค์

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook