ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 6-8-8 ประโยชน์ ช่วยอะไร เพิ่มธาตุอาหารในดินให้สมบูรณ์ วิธีใช้?

การปลูก “พืชไร่” ปัญหาที่พบอยู่เสมอก็คือ ดินที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีธาตุอาหารไม่เพียงพอ แม้ว่าส่วนหนึ่งจะแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างดิน ด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แต่ก็ยังต้องเติมธาตุอาหาร เพื่อให้พืชได้ใช้ในการเจริญเติบโต ติดดอก ออกผลผลิต

ซึ่งใครที่กำลังหาทางออกให้กับปัญหานี้ แอดมินขอแนะนำให้รู้จัก “ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8”  ที่จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ให้สมบูรณ์ พืชไร่นำไปใช้ในทุกช่วงของการเพาะปลูก

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 มาตรฐานมาครบ คุณภาพมาคุ้ม ผลผลิตมาชัวร์ เป็นปุ๋ยคอมปาวด์ที่มีขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับสากล มีธาตุอาหารหลักและรองครบถ้วนรวมอยู่ในเม็ดเดียว

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 เพิ่มธาตุอาหารในดิน ให้สมบูรณ์

เม็ดปุ๋ยจะละลายและค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารทุกตัวพร้อมๆกัน อย่างสม่ำเสมอ พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ทันที ได้รับอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธาตุโพแทสเซียม(K) มีสัดส่วน 8% ช่วยสร้างแป้งในพืช ขยายผลใหญ่ และเพิ่มน้ำหนัก
  • ธาตุไนโตรเจน(N) ในสัดส่วน 16% ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ใบเขียวทน ต้นแข็งแรง
  • ธาตุฟอสฟอรัส(P) มีสัดส่วน 8% ช่วยสร้างโปรตีนในพืชและช่วยให้รากขยายตัวดี
  • ธาตุอาหารรองอย่างกำมะถัน(S) มีสูงถึง 12% ที่ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์โปรตีน ทำให้พืชเขียวและลำต้นแข็งแรงยิ่งขึ้น

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8  แค่เห็นตัวเลข 3 หลักนี้ ก็คงทราบแล้วว่า ปุ๋ยสูตรนี้มีธาตุไนโตรเจน(N) สูงในสัดส่วน 16% ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะช่วงแรกของการเพาะปลูก ทำให้ใบเขียวทน ต้นแข็งแรง ขณะที่ธาตุฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K) มีสัดส่วนเท่ากันที่ 8% จะช่วยให้รากขยายตัวดี สร้างโปรตีน สร้างแป้งในพืช ขยายผลใหญ่ และเพิ่มน้ำหนัก

นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารรอง ได้แก่ กำมะถัน(S) 12% ที่ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์โปรตีน ทำให้พืชเขียวและลำต้นแข็งแรงยิ่งขึ้นครับ

ด้วยคุณสมบัติธาตุอาหารที่ครบจบในเม็ดเดียว ของปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 ซึ่งเป็น ปุ๋ยคอมปาวด์ผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ทำให้เหมาะต่อการบำรุงพืชไร่ทุกชนิด เม็ดปุ๋ยจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชไร่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแอดมินก็มีตัวอย่างการบำรุงพืชไร่ให้ได้ผลดี มาแนะนำกันดังนี้ครับ

ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8

แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 ในอัตรา 30 กก./ไร่ ในการรองพื้นไปพร้อมหยอดเมล็ดพันธุ์ได้เลย เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารสมบูรณ์ ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตได้เร็ว ลำต้นแข็งแรง

ในมันสำปะหลัง

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8

ใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปักท่อนพันธุ์ และสามารถใช้บำรุงครั้งแรก เมื่อต้นมันสำปะหลังอายุ 1 เดือน ด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 ผสมกับ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 ในอัตรา 30-50 กก./ไร่ (สัดส่วน 2:1) จะทำให้มันสำปะหลังต้นเล็กแข็งแรง พร้อมเข้าสู่ระยะมันลงหัว เพื่อให้มันหัวใหญ่ น้ำหนักดีต่อไป

ในอ้อย

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8

ใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นและใส่บำรุงระยะแตกกอ (อายุประมาณ 3 เดือน) ด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ เพื่อให้ธาตุอาหารเพียงพอ ช่วยให้อ้อยแตกกอได้ดี ได้กอใหญ่สมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ช่วงย่างปล้องครับ

การบำรุงธาตุอาหารในพืชไร่ หากมีตัวช่วยที่เหมาะสม บำรุงในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วง ก็จะทำให้ได้พืชรับธาตุอาหารอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากจะบำรุงครั้งต่อไป ต้องปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-8-8 ที่ให้คุณภาพครบ ผลผลิตคุ้ม พร้อมเป็นผู้ช่วยคู่ใจ ชาวไร่ทุกท่านกันนะครับ.