กล้วยไม้สิงโตโคมไฟ (สิงโตหลอดไฟ) ออกดอกช่วงเดือนไหน?

สิงโตโคมไฟ คือต้นอะไร

สิงโตโคมไฟ Bulbophyllum odoratissimum
ภาพ: สิงโตโคมไฟ โดย Ori Fragman-Sapir

สิงโตโคมไฟ คือ กล้วยไม้ป่า ที่มีลักษณะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีจุดเด่นอยู่ที่ดอกเป็นช่อกระจุก ดอกมีสีขาว ปลายกลีบแต้มสีเหลืองถึงสีส้ม สวยงาม ดอกมีกลิ่นหอม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ กล้วยไม้ดอกหอม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์

สิงโตโคมไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ex Wall. เป็นกล้วยไม้ที่จัดอยู่ในสกุลสิงโต (Genus: Bulbophyllum) ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

สิงโตโคมไฟ ยังมีชื่อท้องถิ่น ชื่ออื่นอีก คือ สิงโตหลอดไฟ, ตุ่มสิงโต, สิงโตคอยาว, สิงโตโคมไฟเล็ก, เอื้องขนตาสิงโต

ชื่อพ้อง (Synonyms) คือ

  • Phyllorkis odoratissima (Sm.) Kuntze
  • Stelis odoratissima Sm.
  • Tribrachia odoratissima (Sm.) Lindl.

การกระจายพันธุ์

สิงโตโคมไฟ มีการกระจายพันธุ์ ในทวีปเอเชีย เนปาล ภูฏาน อินเดีย ไทย พม่า จีนตอนใต้ ลาวและเวียดนาม

แหล่งที่พบในประเทศไทย ตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำปาง ตาก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เลย ภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ภาคตะวันตก เช่น กาญจนบุรี และ ภาคใต้ ที่ระดับความสูง 980-1,800 เมตร

ลักษณะพรรณไม้

สิงโตโคมไฟ จัดอยู่ในกลุ่มกล้วยไม้อิงอาศัย ระบบราก เป็นรากกึ่งอากาศ (Semi - epiphytic)

ลำลูกกล้วย สิงโตโคมไฟ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกความสูง 3 - 5 ซม. มีสีเหลือง มีเส้นร่องตื้น ๆ ตามยาวของลำลูกกล้วย มีการ เจริญเติบโตทางข้าง (Sympodial)

ใบสิงโตโคมไฟ มีลักษณะเป็นใบรูปขอบขนาน กว้าง 0.7 - 1 ซม. ยาว 4 - 5 ซม. มีจำนวน ใบต่อลำลูกกล้วย แผ่นใบหนาและแข็ง ปลายใบมนและมีหยักตื้น

ช่อดอกสิงโตโคมไฟ ช่อดอกเกิดจากโคนลำลูก กล้วยด้านข้าง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 4 - 5 ซม. ดอกเกิดบริเวณปลายช่อดอกเป็นกระจุก ดอก ย่อยเรียงแน่นที่ปลายช่อดอกมีสีขาว ปลายกลีบแต้มสีเหลืองถึงสีส้ม กลีบดอกขนาดเล็กและไส กลีบปากสีส้มอมแดง ขนาดดอกบานเต็มที่ 0.7 ซม. ดอกมีกลิ่นหอม มีจำนวนดอก 12 - 15 ดอก ต่อช่อ

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ดอกสิงโตโคมไฟ ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม