เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

เอื้องแซะมะลิ ออกดอกช่วงเดือนไหน เอื้องแซะสุเทพ ดอกหอม?

เอื้องแซะมะลิ คือต้นอะไร

เอื้องแซะมะลิ Dendrobium sutepense

เอื้องแซะมะลิ คือ กล้วยไม้ป่า ที่มีลักษณะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีจุดเด่นอยู่ที่ดอกสวยและมีกลิ่นหอม กล้วยไม้หายาก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ กล้วยไม้ดอกหอม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์

เอื้องแซะมะลิ ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Dendrobium sutepense Rolfe ex Downie เป็นกล้วยไม้ที่จัดอยู่ในสกุลหวาย (Genus: Dendrobium) ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

เอื้องแซะมะลิ ยังมีชื่อท้องถิ่น ชื่ออื่นอีก คือ เอื้องมะลิ, เอื้องแซะ, เอื้องแซะดอยปุย, เอื้องแซะสุเทพ, เอื้องแซะขุนตาล

การกระจายพันธุ์

เอื้องแซะมะลิ มีการกระจายพันธุ์ ในทวีปเอเชีย ไทย และพม่า

แหล่งที่พบในประเทศไทย ตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และเชียงราย ที่ระดับความสูง 1,400- 2,000 เมตร

ลักษณะพรรณไม้

เอื้องแซะมะลิ จัดอยู่ในกลุ่มกล้วยไม้อิงอาศัย ระบบราก เป็นรากกึ่งอากาศ (Semi - epiphytic)

ลำลูกกล้วย เอื้องแซะมะลิ มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเป็นแท่งสีเขียวอมน้ำตาล โคนคอดและโป่งปองตั้งแต่กลางลำถึงส่วนปลาย เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.5 - 0.8 ซม. ยาว 15 - 25 ซม. เกิดเป็นกอตั้งขึ้น มีการเจริญเติบโตทางข้าง (Sympodial)

ใบเอื้องแซะมะลิ มีลักษณะเป็นใบรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมเว้าหยักไม่เท่ากัน อาจจะทิ้งใบหรือไม่ทิ้งใบ ก่อนถึงฤดูออกดอก ใบกว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 6 - 8 ซม. มี 3 - 5 ใบต่อ กาบใบมีขนสีดำ อ่อน ๆ

ช่อดอกเอื้องแซะมะลิ ช่อดอกเกิดตามข้อบริเวณใกล้ปลายลำลูกกล้วย ก้านช่อดอกยาว 1 - 1.5 ซม. ดอกเอื้องแซะมะลิ ออกเป็นช่อมีจำนวน 1 - 3 ต่อช่อ ดอกบานเต็มที่มีขนาด 2.5 - 3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสี ขาว กลีบปากแต่ส่วนปลาย ส่วนโคนกลีบปากห่อและมีสีเหลืองแต้ม ดอกมีกลิ่นหอมเย็น

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ดอกเอื้องแซะมะลิ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ ถึง มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม