เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

กล้วยไม้ป่า ช้างสารภีเชียงดาว ออกดอกช่วงเดือนไหน ลักษณะ?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ ช้างสารภีเชียงดาว คือ Acampe joiceyana (J.J.Sm.) Seidenf. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Acampe ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Staurochilus joiceyanus (J.J.Sm.) Seidenf.; Trichoglottis joiceyana J.J.Sm.; Acampe thailandica Seidenf.

ถิ่นอาศัย:

กล้วยไม้ป่า ช้างสารภีเชียงดาว ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ช้างสารภีเชียงดาว เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200 - 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน

ลักษณะ:

ช้างสารภีเชียงดาว เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 10-20 ซม. มีกาบใบหุ้มลำต้น 

ใบ จำนวนมาก แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.5 - 3 ซม. ยาว 10 - 15 ซม. ปลายใบเว้าตื้น 

ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแยกแขนง ตั้งตรง แกนช่อดอกแยกแขนง 7 - 8 แขนง ดอกย่อยจำนวนมาก 

ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.7 ซม. สีขาว มีแต้มจุดสีชมพู กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับ กลีบดอกรูปใบหอกกลับ แผ่นกลีบปากหนา 

กลีบปากพูกลางรูปสามเหลี่ยม มีสัน หูกลีบปากตั้งตรง เดือยรูปกรวย ด้านในมีขนเล็กน้อย เส้าเกสรมีจงอยตั้งขึ้น สีม่วงแกมแดงอ่อน

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ช้างสารภีเชียงดาว ออกดอกช่วงเดือนเมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม