กล้วยไม้ป่า เอื้องตีนจิ้งจก ออกดอกช่วงเดือนไหน? ลักษณะดอก?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องตีนจิ้งจก คือ Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Acampe ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Saccolabium ochraceum Lindl.; Gastrochilus ochraceus (Lindl.) Kuntze; Acampe dentata Lindl.; Saccolabium lineolatum Thwaites; Acampe griffithii Rchb.f.

ถิ่นอาศัย:

กล้วยไม้ป่า เอื้องตีนจิ้งจก Acampe ochracea

เอื้องตีนจิ้งจก เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าดิบชื้นเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 0-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกระจายพันธุ์:

พบทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน

ลักษณะ:

เอื้องตีนจิ้งจก เป็น กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นตั้งตรง สูงถึง 1 เมตร

ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปของขนานแคบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 9-12 ซม. ปลายใบเว้าตื้น

ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแยกแขนง ดอกย่อยจำนวนมาก

ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.2 ซม. สีเหลือง มีแถบเล็ก สีน้ำตาลแดง กลีบปากสีขาว กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับแกมขอบขนาน

กลีบดอกรูปไข่กลับแกมรูปแถบ ปลายกลีบมน กลีบปากรูปไข่ ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น เดือยยาวตรง ด้านในมีขน

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องตีนจิ้งจก ออกดอกช่วงเดือนมกราคม