กล้วยไม้ป่า เหยือกน้ำดอย ออกดอกช่วงเดือนไหน? กล้วยไม้ดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เหยือกน้ำดอย คือ Acanthophippium gougahense (Guillaumin) Seidenf. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Acanthophippium ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Calanthe gougahensis Guillaumin; Acanthophippium thailandica Seidenf.; Acanthophippium odoratum Aver.

ถิ่นอาศัย:

เหยือกน้ำดอย เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กล้วยไม้ป่า เหยือกน้ำดอย ออกดอกช่วงเดือนไหน กล้วยไม้ดิน Acanthophippium gougahense

ลักษณะ:

เหยือกน้ำดอย เป็น กล้วยไม้ดิน สูง 30-50 ซม. ลำลูกกล้วยทรงกระบอกแกมทรงรูปไข่ 

ใบ จำนวน 1-3 ใบ แผ่นใบพับจีบรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 7-10 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายใบแหลม

ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 3-6 ดอก

ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. สีขาวครีมมีเส้นตามยาวสีน้ำตาลเข้ม กลีบปากสีขาว กลางกลีบสีเหลือง หูกลีบปากสีม่วงแดง

กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน โค้งคล้ายท้องเรือ ปลายกลีบมน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว

กลีบดอกสีขาว รูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางมีสันเรียบ 3 สัน เส้าเกสรยาว มีคางเส้าเกสรเป็นถุงคล้ายเดือย

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เหยือกน้ำดอย ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม.

Characteristics :

Terrestrial, 30 - 50 cm tall, pseudobulbs ovoid-cylindrical. Leaves 1 - 3, plicate, obovate- elliptic, 7 - 10 cm wide, 20 - 30 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 3- to 6-flowered. Flowers 1.5 cm across, sepals creamy-white with 5 - 6 reddish-brown lines, lip white with yellowish markings on the middle and reddish-purple on sidelobes; dorsal sepal oblong, concave; lateral sepals obliquely oblong; petals white, oblong-lanceolate; lip 3-lobed, 3 keels on midlobe; column long; mentum succate and spurlike.

Distribution :

Hill evergreen forest and lower montane scrub forest in Northeastern and Eastern Thailand; 400 - 1,500 m alt. Flowering in April - May. Distribution: China and Southeast Asia..