กล้วยไม้ป่า เหยือกน้ำดอย ออกดอกช่วงเดือนไหน? กล้วยไม้ดิน?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เหยือกน้ำดอย คือ Acanthophippium gougahense (Guillaumin) Seidenf. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Acanthophippium ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Calanthe gougahensis Guillaumin; Acanthophippium thailandica Seidenf.; Acanthophippium odoratum Aver.

ถิ่นอาศัย:

กล้วยไม้ป่า เหยือกน้ำดอย ออกดอกช่วงเดือนไหน กล้วยไม้ดิน Acanthophippium gougahense

เหยือกน้ำดอย เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะ:

เหยือกน้ำดอย เป็น กล้วยไม้ดิน สูง 30-50 ซม. ลำลูกกล้วยทรงกระบอกแกมทรงรูปไข่ 

ใบ จำนวน 1-3 ใบ แผ่นใบพับจีบรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 7-10 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายใบแหลม

ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 3-6 ดอก

ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. สีขาวครีมมีเส้นตามยาวสีน้ำตาลเข้ม กลีบปากสีขาว กลางกลีบสีเหลือง หูกลีบปากสีม่วงแดง

กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน โค้งคล้ายท้องเรือ ปลายกลีบมน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว

กลีบดอกสีขาว รูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางมีสันเรียบ 3 สัน เส้าเกสรยาว มีคางเส้าเกสรเป็นถุงคล้ายเดือย

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เหยือกน้ำดอย ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม.