กล้วยไม้ป่า เอื้องกุหลาบแดง ออกดอกช่วงเดือนไหน? ลักษณะ?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องกุหลาบแดง คือ Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Aerides ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Aerides expansa Rchb.f.

ถิ่นอาศัย:

เอื้องกุหลาบแดง เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบกระจายพันธุ์เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณที่ระดับความสูง 100-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

กล้วยไม้ป่า เอื้องกุหลาบแดง ออกดอกช่วงเดือนไหน? ลักษณะ Aerides crassifolia

พบในไทย อินเดีย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ:

เอื้องกุหลาบแดง เป็น #กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอดใบ จำนวน 4-10 ใบ 

แผ่นใบรูปแถบถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.3 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน

ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ โค้งห้อยลง จำนวน 10-20 ดอก

ดอก บานเต็มที่กว้าง 2.8-3 ซม. สีม่วงจางถึงสีม่วงแดง กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบดอก เส้าเกสรสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบดอก

กลีบเลี้ยงกลางรูปรีถึงรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง บิดโค้งไปทางด้านหลัง กลีบดอกรูปรีถึงรูปไข่ กลีบปากรูปพัด ปลายกลีบปากแยกเป็น 3 พู 

กลีบปากพูกลางแผ่กว้าง ขอบโค้งลงหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย หูกลีบปากตั้งขึ้น โคนกลีบปากเป็นเดือยรูปกรวย โค้งชี้มาด้านหน้า

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องกุหลาบแดง ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม