กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่, เอื้องปีกไก่ชมพู ออกดอกช่วงเดือนไหน

ชื่อวิทยาศาสตร์:

เอื้องปีกไก่ หรือ เอื้องปีกไก่ชมพู ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Agrostophyllum callosum Rchb.f. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Agrostophyllum ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Agrostophyllum reichenbachii J.J.Sm.

ถิ่นอาศัย:

เอื้องปีกไก่ เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,700-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย และทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยจีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่ ออกดอกช่วงเดือนไหน Agrostophyllum-callosum

ลักษณะ:

เอื้องปีกไก่ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นแข็ง เรียว มีกาบใบหุ้ม

ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบบาง รูปแถบ กว้าง 0.4-0.8 ซม. ยาว 8-13 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน

ช่อดอก ออกที่ปลายยอด เป็นช่อกระจุกแน่ จำนวน 10 ดอก

ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.5-0.8 ซม. สีขาวและมีขอบสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปกลม กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปกลมแกมรูปไข่

กลีบดอกรูปรีแกมรูปข้าวหลามตัด กลีบปากรูปขอบขนานกว้าง โคนเป็นแอ่นตื้น ภายในมีแคลลัส

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องปีกไก่ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน.

Characteristics :

Epiphyte, sympodial; stem indurate cover with leaf sheath. Leaves many, distichous, thin, linear, 0.4 - 0.8 cm wide, 8 - 13 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence terminal, subcapitate, 10-flowered. Flowers 0.5 - 0.8 cm across, white with purplish-red on margin; dorsal sepal orbicular; lateral sepals ovate-orbicular; petals subrhombic-elliptic; lip oblong, base shallowly saccate, with callus inside.

Distribution :

Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,700 - 1,800 m alt. Flowering in March - June. Distribution: South of Himalaya range, South China, and Indochina.