ลองเลย!!

LAZADA 5.5

ช้อปสนุกทุกองศา!

5 -7 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ คือ Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Agrostophyllum ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Appendicula longifolia Blume

ถิ่นอาศัย:

เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ เป็นกล้วยไม้ป่าที่พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก Agrostophyllum longifolium

พบในไทย คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะแปซิฟิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ:

เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีกาบใบหุ้มลำต้น

ใบ จำนวน 11-17 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน

ช่อดอก ออกปลายลำลูกกล้วยแบบช่อกระจุกแน่น ดอกย่อยจำนวนมาก

ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.9-1.3 ซม. สีขาวครีมหรือสีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีขาว โคนกลีบปากและเส้าเกสรมีแต้มสีน้ำตาลแดง

กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้างถึงรูปรี ปลายกลีบแหลม หลังกลีบมีสันตามยาว กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแคบ กลีบปากแผ่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม