กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ คือ Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Agrostophyllum ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Appendicula longifolia Blume

ถิ่นอาศัย:

เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ เป็นกล้วยไม้ป่าที่พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะแปซิฟิก

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก Agrostophyllum longifolium

ลักษณะ:

เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีกาบใบหุ้มลำต้น

ใบ จำนวน 11-17 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน

ช่อดอก ออกปลายลำลูกกล้วยแบบช่อกระจุกแน่น ดอกย่อยจำนวนมาก

ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.9-1.3 ซม. สีขาวครีมหรือสีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีขาว โคนกลีบปากและเส้าเกสรมีแต้มสีน้ำตาลแดง

กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้างถึงรูปรี ปลายกลีบแหลม หลังกลีบมีสันตามยาว กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแคบ กลีบปากแผ่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

Characteristics :

Epiphyte, sympodial; stem covered with leaf sheath. Leaves 11 - 17, distichous, oblong, 2 - 3.5 cm wide, 5 - 18 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence terminal, head, many- flowered. Flowers 0.9 - 1.2 cm across, creamy-white to yellowish-green with reddish-brown marking on petals and column base; dorsal sepal ovate; lateral sepals broadly ovate to elliptic, apex acute, keel on abaxial; petals narrowly triangular; lip broadly triangular.

Distribution :

Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 100 - 500 m alt. Flowering in June - July. Distribution: Peninsular Malaysia and Pacific Islands.