กล้วยไม้ดิน อั้วนกคุ้มไฟ ออกดอกช่วงเดือนไหน? ลักษณะดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ อั้วนกคุ้มไฟ คือ Anoectochilus burmannicus Rolfe จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Anoectochilus ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ถิ่นอาศัย:

อั้วนกคุ้มไฟ เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 750-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กล้วยไม้ดิน อั้วนกคุ้มไฟ ออกดอกช่วงเดือนไหน? ลักษณะดอก Anoectochilus burmannicus

ลักษณะ:

อั้วนกคุ้มไฟ เป็นกล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรงสูง 16-30 ซม.

ใบ จำนวน 2-3 ใบ แผ่นใบสีน้ำตาลแกมเขียวและมีลายร่างแหสีแดง รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายใบแหลม

ช่อดอก ออกที่ปลายยอดแบบช่อกระจะ จำนวน 3-13 ดอก ก้านช่อดอกมมีขน

ดอกอั้วนกคุ้มไฟ บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงกลางรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว กลีบเลี้ยงสีเขียนปนม่วงแดง ด้านหลังมีขน

กลีบดอกรูปไข่กลับถึงรูปใบหอกกลับเบี้ยว แผ่ติดกับกลีบเลี้ยงกลาง สีเขียวอ่อนปนชมพู กลีบปากสีเหลืองสด กลางกลีบเป็นรูปแถบด้านกลีบมีครีบ ปลายกลีบแผ่ออกเป็น 2 แฉก เดือยรูปกรวยสั้น 

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

อั้วนกคุ้มไฟ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม

Characteristics :

Terrestrial, rhizome creeping, stem erect from a decumbent base, 16 - 30 cm tall. Leaves 2 - 3, greenish-purple with reddish-brown reticulate veins, elliptic-ovate, 2 - 3 cm wide, 3 - 5 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, racemose, 3- to 13-flowered; peduncle pubescent. Flowers ca. 1 cm across; sepals purplish-green, outer part hirsutulous, dorsal sepal elliptic, lateral sepals obliquely oblong; petals obliquely ovate-lanceolate, adnate with dorsal sepal, glabrous, pale green with pink tint; lip linear, bright yellow, epichile bilobed, mesochile with appendage, spur conical.

Distribution :

Evergreen forest in Northern, Northeastern and Eastern Thailand; 750 - 1,400 m alt. Flowering in October - January. Distribution: Southeast Asia.