กล้วยไม้ดิน เอื้องไหมนา (ว่านไหมนา) ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องไหมนา คือ Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Anoectochilus ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) มีชื่ออื่น คือ เอื้องไหมนา; ว่านไหมนา, ว่านน้ำทอง, หูเสือ

ถิ่นอาศัย:

เอื้องไหมนา เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาและป่าดิบแล้ง บนโขดหินที่มีเศษซากพืชทับถม บริเวณที่มีแสงรำไร ทางภาคเหนือแหละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

พบในไทย เนปาล จีน และภูมิภาคอินโดจีน

กล้วยไม้ดิน เอื้องไหมนา, ว่านไหมนา ออกดอกช่วงเดือนไหน? Anoectochilus roxburghii

ลักษณะ:

เอื้องไหมนา เป็นกล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 11-30 ซม. จำนวน 2-5 ใบ

แผ่นใบสีน้ำตาลแถมม่วงและมีลายร่างแหสีทองแดง รูปรีถึงรูปไข่กว้าง กว้าง 1.8-3.5 ซม. ยาว 3.5-6.5 ซม. ปลายใบแหลม มีขน

ช่อดอกออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะ ปลายโค้ง จำนวน 7-10 ดอก

ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงสีน้ำตาลแกมม่วงคล้ำ ผิวกลีบด้านนอกมีขน กลีบดอกและกลีบปากสีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว

กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ปลายกลีบเชื่อมกับกลีบเลี้ยงกลาง กลีบปากมีรยางค์คล้ายแส้ยื่นยาว ข้างละ 3-4 อัน ปลายกลีบเป็นแฉก

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

เอื้องไหมนา ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม

Characteristics :

Terrestrial, rhizome creeping, stem erect from a decumbent base, 11 - 30 cm tall. Leaves 2 - 5, purplish-brown reticulate veins, elliptic to broadly ovate, 1.8 - 3.5 cm wide, 3.5 - 6.5 cm long, apex acute, pubescent. Inflorescence terminal, racemose, rachis recurved, 7- to 10-flowered. Flowers ca. 1 cm across; sepals purplish-brown, pubescent on outer surface; dorsal sepal ovate; lateral sepals obliquely oblong; petals lanceolate, apex adnate with dorsal sepal, white; lip white, mesochile 3 - 4-laciniated, epichile bilobed.

Distribution :

Hill evergreen forest and dry evergreen forest on sandstone bedrock with humus rich-soil in shade areas in Northern and Northeastern Thailand; 1,100- 1,600 m alt. Flowering in October - December. Distribution: Nepal, China and Indochina.