เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ต้นสองอนงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ พรรณไม้ดอกในวงศ์มะลิ กลีบดอกสีขาว น่ารักมาก?

ต้นสองอนงค์ คืออะไร

ต้นสองอนงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Dimetra craibiana Kerr อยู่ในวงศ์มะลิ Oleaceae เป็นพรรณไม้ monotypic genus คือในสกุล Dimetra นี้ จะมีแค่เพียงชนิดเดียว คือชนิดนี้ นั่นเอง

ต้นสองอนงค์ พบได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและในลาว เป็นพรรณไม้ที่นักพฤกษศาสตร์เคยมีข้อสงสัยในเรื่องของวงศ์มานาน

บ้างก็ว่าควรจัดอยู่ในวงศ์ Verbenaceae บ้างก็ว่าควรจัดอยู่ในวงศ์ Oleaceae บ้างก็ว่าควรจัดอยู่ในวงศ์ Nyctanthaceae

ต้นสองอนงค์ พรรณไม้ดอกในวงศ์มะลิ กลีบดอกสีขาว

ปัจจุบันศาสตร์ทางด้านชีวโมเลกุลได้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จากการศึกษาพบว่าสองอนงค์ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Oleaceae หรือวงศ์มะลิ ชื่อสกุลตั้งตามรูปร่างของ 2 รังไข่ที่คล้ายมดลูก (Dimetra = double uterus ดูภาพลายเส้น 10 ประกอบ) หนังสือพรรณพฤกษชาติประเทศไทยวงศ์มะลิที่ตีพิมพ์ไปแล้วยังไม่ได้รวมสกุลนี้เข้าไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ

ไม้พุ่มขนาดเล็ก บางครั้งพบกิ่งก้านทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน มีเหง้าแข็ง

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 1.2-5 ซม. ปลายมนถึงแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ มีขนทั้ง 2 ด้าน

ช่อดอกออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ แยกกัน กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 แฉก บริเวณคอหลอดดอกสีเหลืองและมีขนหนาแน่น

ตัวอย่างต้นแบบ Kerr 8611 เก็บจากหนองบัวลำพู เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 1924 โดยมีลายมือนายพุด ไพรสุรินทร์ ผู้ช่วยหมอคาร์เขียนเป็นภาษาไทยไว้ว่า “กอมกอยลอกขอน” แต่ชื่อคล้ายกันนี้มีหลายชื่อ เช่น กอมก้อยลอดขอน กอมก้อลอดขน กอมก้อลอดขอน ซึ่งหมายถึงพืชหลายชนิดแตกต่างกันไป

รายละเอียดเพิ่มเติม