เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: 'อเมซอนใบกลม' พรรณไม้น้ำต่างถิ่น ปลูกประดับริมน้ำ?

ข้อมูล ต้นอเมซอนใบกลม ชื่อวิทยาศาสตร์ Aquarius cordifolius วงศ์ Alismataceae เป็นไม้ต่างถิ่น ทวีปอเมริกาใต้

ลักษณะ Aquatic-plants ดอกสีขาว ประโยชน์ พืชต่างถิ่นรุกราน, การขยายพันธุ์ ต้นอเมซอนใบกลม

อเมซอนใบกลม

ข้อมูล ต้นอเมซอนใบกลม ลักษณะ ใบ/ดอก, ขยายพันธุ์, พืชต่างถิ่นรุกราน

อเมซอนใบกลม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aquarius cordifolius (L.) Christenh. & Byng 

อยู่ในวงศ์ Alismataceae

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป ถิ่นอาศัย, แหล่งที่พบ

ถิ่นกําเนิด : ทวีปอเมริกาใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • ลักษณะอยู่อาศัย : พืชนํ้าล้มลุกอายุหลายปี คล้ายบอนจีน(ตาลปัตรฤาษี)
 • ลักษณะลำต้น : แต่ใบและก้านใบมีเนื้อเหนียวกว่า ไม่มีไขนวลออกสีขาวแบบบอนจีน
 • ดอก : ดอกมีสีขาว ช่อดอกยาว 0.5-1 เมตร

ข้อมูล ต้นอเมซอนใบกลม ลักษณะ ใบ/ดอก, ขยายพันธุ์, พืชต่างถิ่นรุกราน

วิธีการปลูกเลี้ยงและการนำมาใช้ประโยชน์

 • วิธีการปลูก : สามารถปลูกตามแหล่งนํ้าที่มีปุ๋ยตกค้าง หรือนํ้าทิ้งจากชุมชน และคูนํ้าที่ขาดการดูแลในเขตเมืองและทั่วประเทศ
 • การขยายพันธุ์ : สามารถกระจายพันธุ์ได้ดี แบบแตกหน่อ และหน่ออ่อนที่ช่อดอก
 • ประโยชน์ : เป็นไม้ปลูกประดับตามนํ้าตกบ่อปลา คูนํ้า
Synonyms
 • Alisma cordifolium L. 
 • Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. 
 • Echinodorus cordifolius subsp. fluitans (Fassett) R.R.Haynes & Holm-Niels. 
 • Echinodorus fluitans Fassett 
 • Echinodorus ovalis C.Wright 
 • Sagittaria cordifolia (L.) Lam. 
 • Sagittaria radicans Nutt.

ที่มา: เอกสารเผยแพร่; พืชต่างถิ่นที่ถูกรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Invasive Plants in Protected Area)

รายละเอียดเพิ่มเติม