Skip to main content

✓ศัตรูพืช: จอยท์ Joint สารป้องกันกำจัดโรคราสนิม ลีลาวดี ...

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคา จอยท์ Joint สารป้องกันกำจัดโรคราสนิม ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

เนื่องจากปัญหาที่สำคัญของการปลูกต้นลีลาวดี (ลั่นทม) ที่พบบ่อยมาก คือ โรคราสนิม เกิดจากเชื้อสาเหตุ Coleosporium plumeriae Pat มักเกิดมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว ทำให้ผู้ปลูกต้องประสบปัญหาในการป้องกันกำจัดโรคราสนิมเป็นอย่างมาก

จอยท์ (Joint) สารป้องกันกำจัดโรคราสนิม ลีลาวดี ชนิดดูดซึม

จอยท์ สารป้องกันกำจัดโรคพืช

 • ยี่ห้อ: โซตัส (Sotus)
 • ประเภท: สารป้องกันกำจัดโรคพืช
 • ชื่อสามัญ: ฟลูไตรอะฟอล (flutriafol)
 • สารสำคัญ: flutriafol ... 12.5% SC
 • กลุ่มสารเคมี: Triazole [กลุ่ม 3]

คุณสมบัติของจอยท์

 • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็วทั้งทางใบ และทางราก
 • สามารถเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชได้ทั่วทุกส่วน ทั้งทางยอด และใบอ่อน จึงมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคได้ดีเยี่ยม เช่น โรคราสนิมลีลาวดี โรคใบจุดกุหลาบ และโรคราแป้งกุหลาบ เป็นต้น 
 • ช่วยทำลายเชื้อราทำให้โรคไม่ลุกลาม ใบพืชจึงสามารถสังเคราะห์แสงได้เป็นปกติ และช่วยป้องกันใบอ่อนจากการทำลายของโรคได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นพิษต่ำต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป

กลไกการทํางานของจอยท์ (Mode of Action)

จอยท์ มีคุณสมบัติที่ดีเด่น คือ ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้ทั้งทางใบและทางราก โดยการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ต้นพืชผ่านผนังเซลล์อย่างรวดเร็ว จากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปทางท่อน้ำและกระจายไปทั่วทุกส่วนของต้นพืชได้ดี โดยเฉพาะบริเวณส่วนยอดของต้นพืช จากนั้น จอยท์ จะทำหน้าที่ยับยั้งขบวนการสร้างเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช โดย จอยท์ จะเข้าไปแทนที่โครงสร้างเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค จึงเกิดการขัดขวางขบวนการสร้างเส้นใยของเชื้อรา เชื้อราจึงหยุดการเจริญเติบโต และตายในที่สุด

กลไกการทํางานของจอยท์

อัตราและวิธีใช้

วิธีใช้ “จอยท์” เพื่อป้องกันกำจัดโรคราสนิมลีลาวดี อย่างได้ผล

กรณีที่ 1
เมื่อใบลีลาวดีเริ่มมีจุดราสนิม จนถึงมีจุดราสนิม 30-40% ของแผ่นใบ ให้ผสม จอยท์ อัตรา 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วราดบริเวณโคนต้น อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ จะควบคุมโรคได้นาน 1 เดือน

**ปริมาณที่ราดโคนต้นขึ้นอยู่กับความสูงของต้นลีลาวดีทุก 1 เมตร เช่น หากต้นลีลาวดีสูง 1 เมตร ให้ราด จอยท์ ที่ผสมน้ำแล้วที่โคนต้นพืช ในปริมาณ 1 ลิตร หรือ ถ้าต้นสูง 2 เมตร ให้ราด จอยท์ ที่ผสมน้ำแล้ว ในปริมาณ 2 ลิตร

กรณีที่ 2
เมื่อใบลีลาวดีเริ่มมีจุดราสนิมขึ้นในปริมาณมาก คือ มากกว่า 50% ของแผ่นใบ ให้ผสม จอยท์ อัตรา 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วพ่นให้ทั่วโดยเฉพาะใต้ใบพืช ทรงพุ่มโดยเน้นบริเวณใบที่เป็นโรคราสนิม อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ ร่วมกับ การราด จอยท์ ที่โคนต้นด้วย

คำแนะนำ

 • ควรตัดใบ หรือ กิ่งที่เป็นโรคทิ้ง พร้อมทั้งตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อลดการสะสมของโรค
 • ควรนำเศษใบไม้และกิ่งไม้หลังจากตัดแต่งแล้ว ไปฝังหรือเผาทำลาย ไม่ควรทิ้งไว้ในบริเวณต้น หรือ บริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการระบาด
จอยท์ (Joint) สารป้องกันกำจัดโรคราสนิม ลีลาวดี ชนิดดูดซึม

โรคราสนิมลีลาวดี

ลีลาวดี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ปลูกเลี้ยงง่าย จัดอยู่ในสกุล Frangipani หรือ Plumeria ซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะดอกมีสีสันสวยงามบางสายพันธุ์มีกลิ่นหอม การปลูกเลี้ยงง่าย โตเร็ว แต่ต้องมีการดูแลรักษา อย่างสม่ำเสมอ

อาการของโรคราสนิม

อาการของโรคราสนิม มีลักษณะเป็นจุดนูนกลมคล้ายฝุ่นผงสีเหลืองสด หรือ สีหลืองส้ม เกิดเป็นกลุ่มหรือเกิดเดี่ยวๆ กระจายทั่วใบ มักพบบริเวณด้านใต้ใบ (หลังใบ) มากกว่าด้านบนใบ ต่อมาจะเกิดเป็นสีเหลืองซีด ใบจะเกิดอาการแห้งไหม้เป็นสีน้ำตาล และใบจะร่วงก่อนกำหนด

ต้นลีลาวดีเป็นโรคราสนิม ซึ่งสังเกตได้จากบริเวณด้านหลังใบจะมีลักษณะเป็นจุดคล้ายฝุ่นผง สีส้มเหลือง เกาะติดอยู่อาจเกิดเป็นกลุ่ม หรือ เดี๋ยวกระจายอยู่ทั่วไป ต่อมาใบจะแห้งไหม้เป็นสีน้ำตาล และร่วงหล่น ซึ่งมักเกิดในช่วง ที่สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรค เช่น ช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูงเป็นเวลานาน หรือ ต้นลีลาวดีได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ

การป้องกันกำจัดโรคราสนิมลีลาวดี

การป้องกันกำจัดโดยใช้ จอยท์ อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พบว่า สปอร์ของเชื้อราที่บริเวณหลังใบจะแห้งและไม่ลุกลามเพิ่มขึ้น และใบใหม่ที่แตกออกมาก็ยังพบว่าไม่เป็นโรค.

*ดูราคา จอยท์ Joint สารป้องกันกำจัดโรคราสนิม ...

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น